Hoe zit het met de kosten en financiering?

De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen is op dit moment nog kostbaar. Het kabinet wil dat de kosten voor het verduurzamen van de woning voor zoveel mogelijk mensen woonlastenneutraal zijn. Dit houdt in dat de maandelijkse lasten zoveel mogelijk gelijk blijven. Het gaat dan om energiekosten (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur.

De Rijksoverheid is bezig om dit mogelijk te maken door de gemiddelde kosten voor energie te verlagen, subsidies te geven en nieuwe aantrekkelijke financieringsmogelijkheden te ontwikkelen. Nog niet alles is op orde, dat kost tijd. 

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en de aanpassingen aan de woning kan betalen. Bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen worden de kosten én baten goed onderzocht. We houden daarbij de ontwikkelingen van de Rijksoverheid in de gaten. Een wijkuitvoeringsplan wordt pas vastgesteld, als de gemeenteraad ziet dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. 

Subsidies en leningen

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die wonen zonder aardgas stimuleren. 

Hoeveel kost het om mijn te huis te laten isoleren? En wat levert mij dit op?

Op de website jouwhuisslimmer.nl vindt u alle informatie over verschillende isolatiemaatregelen. Door de quickscan te doen ziet u voor uw woning welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn en wat de kosten en opbrengsten zijn. Ook kunt u een offerte opvragen bij bedrijven uit de omgeving. 

Hoe zit het met de kosten als mijn huis wordt aangesloten op een warmtenet?

Mocht er een warmtenet beschikbaar komen voor uw buurt, dan heeft u de keuze hier wel of niet op aangesloten te worden. Als u ervoor kiest om hiervan gebruik te maken, dan heeft u geen cv-ketel meer nodig en heeft u geen gasrekening meer. In plaats daarvan betaalt u kosten voor de levering van warmte. Ook moet er een afleverset voor warmte in uw huis geïnstalleerd worden, wat eenmalige kosten met zich meebrengt. De prijs van warmte is wettelijk zo geregeld dat u niet meer betaalt dan met een eigen cv-ketel op aardgas. 

Hoe zit het met de kosten voor de verwarming van mijn huis bij de overstap op een warmtepomp?

Bij de overstap naar all electric wordt de woning verwarmd met een warmtepomp. Dit is op dit moment vooral aantrekkelijk voor relatief nieuwe woningen. Of woningen die al zeer goed geïsoleerd zijn.

Een hybride warmtepomp vraagt om minder vergaande isolatie en een iets lagere investering. De Rijksoverheid heeft een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) beschikbaar voor het aanschaffen van warmtepompen.