Noorderwaard-Noord aardgasvrij

Als voorbereiding op aardgasvrij wonen worden bewoners van de wijk Noorderwaard-Noord ondersteund in het stap voor stap verduurzamen van hun woning. Nu al de woning isoleren en zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn bijvoorbeeld goede stappen.

Waarom is gekozen voor de wijk Noorderwaard – Noord?

De Noorderwaard-Noord is een woonwijk met veel dezelfde type woningen. Dit maakt het makkelijk om een algemene aanpak voor de wijk en voor de woningen op te stellen. Daarnaast zijn de woningen allemaal circa 40 jaar oud waardoor verwacht wordt dat er in veel gevallen (groot) onderhoud moet plaatsvinden of dingen vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met het verduurzamen van woningen. Om deze redenen is het een logische stap om als eerste wijk met de Noorderwaard-Noord te beginnen. 

Wanneer moet ik van het aardgas af?

Uiteindelijk zullen in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Dat klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In deze visie staat in grote lijnen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. Ook wordt beschreven welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren.

Na de Transitievisie Warmte volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

Actueel

In januari 2020 waren er bijeenkomsten in de Graanschuur voor bewoners van de Noorderwaard - Noord. De gemeente en De Woonpas hebben daar met veel geïnteresseerden gepraat over de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). 

Onderdeel van deze regeling is een woninginspectie door De Woonpas. Hiermee wordt bepaald hoe de woning verduurzaamd kan worden. Met een aantal bewoners was een afspraak gemaakt voor zo’n inspectie. Deze woninginspecties zijn door de coronacrisis niet doorgegaan. We zijn nu een paar maanden verder. De regering heeft een aantal coronamaatregelen versoepeld. We gaan daarom in overleg met de geïnteresseerden de woninginspecties weer opstarten.

Wat gaat het mij kosten?

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en de aanpassingen aan de woning kan betalen. Er zijn diverse subsidies voor het verduurzamen van uw woning. Ook kunnen bewoners van de Noorderwaard-Noord gebruik maken van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.

Subsidies en leningen

Voor huiseigenaren zijn er verschillende subsidies beschikbaar die wonen zonder aardgas stimuleren. 

Huis-aan-huisbrieven

Hier worden de brieven geplaatst die bewoners van de Noorderwaard-Noord hebben ontvangen van de gemeente, over het project