Overige vragen en antwoorden

Wat levert aardgasvrij wonen mij op?

Wat aardgasvrij wonen voor u oplevert, hangt af van de maatregelen die in uw woning worden genomen. Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Ook gaat uw energierekening omlaag. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor fors meer comfort in huis. Ook vloerverwarming is comfortabel. 

Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of uw huis voldoende wordt geventileerd. Aardgasvrij wonen is bovendien veiliger. Koken met gas kan gevaarlijke situaties opleveren omdat er sprake is van open vuur. Een voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is.

Hoe informeert en betrekt de gemeente mij over de plannen voor mijn wijk?

Na de Warmtevisie volgen gefaseerd de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. Hiervoor nodigen we alle bewoners uit de wijk uit. Inwoners worden via o.a. het gemeentenieuws in de krant, de website, Facebook en Twitter op de hoogte gehouden van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Ook voor wijken waar nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, zal de gemeente communiceren over de tussenstappen. 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wilt u persoonlijk advies over besparen op uw energierekening en het verduurzamen van uw huis? Neem contact op met het Energieloket, aan de Steenstraat 2 (voormalig ABN Amro kantoor) via 0343- 44 77 12. Kijk op de website het Energieloket wat de openingstijden zijn.

Op de website jouwhuisslimmer.nl vindt u online hulp voor energiebesparing en het verduurzamen van uw woning.