Wat vinden inwoners belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij wonen?

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in juni via een enquête gevraagd wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Ruim honderd inwoners uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hebben deze enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om de Transitievisie Warmte (Warmtevisie) vorm te geven. 

Betaalbaarheid, comfort en keuzevrijheid

Meer dan de helft van de respondenten heeft al  eens gehoord over de overstap naar aardgasvrij wonen. Zij hebben zich er alleen nog niet in verdiept, blijkt uit de enquête. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan al vrij veel over het onderwerp te weten.

Een aardgasvrije oplossing moet vooral betaalbaar zijn. Ruim 85 procent noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden. Daarna vindt men de mate van comfort in huis en keuzevrijheid voor een aardgasvrij alternatief belangrijk.

Zorgen over kosten

De kosten van de overstap naar aardgasvrij wordt als grootste zorg aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Ook maken inwoners zich zorgen geen keuzevrijheid te krijgen over het alternatief voor aardgas. Een deel van de respondenten geeft aan op te zien tegen een verbouwing. Een aantal respondenten wil niet van het aardgas. Desondanks zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken. Zoals de woning isoleren, het gebruik van een waterbesparende douchekop, de verwarming lager zetten en elektrisch koken.

Startkansen voor wijken

In de enquête werd ook gevraagd naar de voorkeur wanneer welke wijk aangepakt wordt. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar al werkzaamheden gepland staan. Zoals het vervangen van de riolering of het gasnet of bij nieuwbouw of verbouwingen.

Verder zien bewoners startkansen voor buurten waar flinke slagen gemaakt kunnen worden met grote gebouweigenaren. Denk aan woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen. Maar ook buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen, worden als kansrijke start gezien.

En nu?

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de enquête hebben respondenten ook vragen kunnen stellen. Deze vragen worden door middel van 'Vragen en antwoorden' op de webpagina aardgasvrij beantwoord.