Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen volgens het Besluit bodemkwaliteit

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan. Het Besluit bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Sinds de inwerkingtreding van het besluit is het verplicht om het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen centraal te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. In de brochure (zie onderstaande button) leest u wat u moet melden en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die van toepassing zijn bij het transport van grond en baggerspecie nader uitgelegd.

Bodemkwaliteitskaart

Op 8 mei 2012 is de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De nota is een samenwerkingsproject tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zeist. De nota en de kaart maken het toepassen van grond in deze regio mogelijk. Hergebruik van grond binnen de regio is toegestaan zonder voorafgaand onderzoek mits:

  • de locatie waar grond vrijkomt niet verdacht is (een voormalige of huidige boomgaard is verdacht, zie kaart 'boomgaarden')
  • de kwaliteit van de grond die vrijkomt (zie ontgravingskaart) voldoet aan de toepassingseis (zie toepassingskaart)
  • de toepassing moet altijd worden gemeld bij het landelijke meldpunt Bodemkwaliteit (zie de blauwe button hierboven).

Via de bodemkwaliteitskaart regio Zuidoost Utrecht zijn de kaarten te bekijken.