Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Gescheiden inzameling

Gescheiden inzamelen van huisvuil is in onze gemeente een vaste gewoonte. Door het apart inzamelen en verwerken van verschillende soorten afval, is hergebruik mogelijk. Zo zamelen wij plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), glas, papier, textiel en GFT-afval in aparte containers in. Wat overblijft is restafval.

Sinds juli 2015 hebben de meeste huishoudens de beschikking over een PMD container (met oranje deksel) en anders kan dit afval naar verzamelcontainers bij de winkelcentra en op de milieustraat gebracht worden.

Op Mijn Afvalwijzer vindt u ook scheidingsinformatie over restafval, GFT, snoeihout, glas, PMD, textiel, oud papier, kringloop, grof vuil en luiers.