Afvalnieuws

Grofvuil aanbieden? Houd u aan de regels!

Foto: grof vuil Aardbeiengaard

U belt SITA, omdat u grofvuil heeft aan te bieden: een kapotte tuinstoel, een stapeltje planken en een oude fauteuil. SITA geeft door op welke datum u het afval aan de straat moet zetten. Op de afgesproken dag zet u ’s ochtends de spullen aan de straat en gaat naar uw werk. Tegen een uur of vijf keert u terug en u ziet dat de planken er nog liggen, samen met spullen die u daar niet heeft neergelegd. Boos belt u SITA. U krijgt als reactie te horen, dat de chauffeur van SITA 1 m3 grofvuil van uw adres heeft meegenomen. Blijkbaar heeft iemand anders zijn of haar grofvuil bij uw stapel gezet. De chauffeur weet niet welke planken van u waren en welke niet en heeft zich aan de regels gehouden. Voor u is dit heel vervelend, omdat u opnieuw een afspraak moet maken en nog steeds met de rommel zit èn er extra grofvuil nu bij u voor de deur staat. Daar draait de gemeente voor op. Meer informatie over het aanbieden van grof vuil.

Textielcontainers Humana bij winkelcentrum De Heul verplaatst

Situatieschets containers Madelinushof

In verband met gebrek aan parkeerplaatsen bij winkelcentrum De Heul aan de Madelinushof, heeft de gemeente moeten besluiten om de verzamelcontainers voor glas, plastic en textiel te verdelen over meerdere locaties.

Nabij het pannaveld zijn nu twee plekken voor de verzamelcontainers gecreëerd. De glas- en plastic afvalcontainers blijven voorlopig op de oude locatie op de hoek Karolingersweg Oost naast het pannaveld staan. De textielcontainers van Humana zijn verplaatst naar de andere kant van het pannaveld. Op bijgaande kaart zijn beide locaties aangegeven.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0343-595595 of per email via info@wijkbijduurstede.nl.

Papier op dinsdag!

Met ingang van 1 januari zijn de inzameldagen van het huisvuil gewijzigd. De kliko’s worden niet meer op donderdag maar op vrijdag geleegd en dat was best even wennen die eerste weken. Inmiddels lijkt iedereen er wel aan gewend.

Dat geldt voor de kliko’s maar helaas nog niet voor het oud papier. Ook de inzameldag voor het papier is gewijzigd: niet meer gelijk met het GFT op vrijdag maar op de dinsdag in de week dat het GFT wordt opgehaald. Er komen op dit moment veel klachten binnen bij de gemeente over mensen die hun papier buiten zetten op de verkeerde dag en het niet meer binnenhalen. Dit heeft een heleboel zwerfvuil tot gevolg en veel ergernis bij buurtgenoten. Mocht u zich vergist hebben, haal dan uw oud papier weer binnen en laat het niet buiten liggen! Als u geen ruimte hebt om het op te slaan, dan kunt u het gratis afgeven op de gemeentewerf. Of, nog beter, lever het in bij een van de scholen of verenigingen die papier inzamelen voor wat extra financiële middelen.

De inzameldagen kunt u vinden op de afvalkalender die in december huis-aan-huis verspreid is. Mocht u er geen een hebben, dan kunt u er een halen bij de balie van het gemeentehuis of een exemplaar downloaden van de website van de gemeente via inwoners/afvalwijzer-afvalnieuws.

Klachten huisvuilinzameling naar meldlijn SITA

Vanaf 1 januari moeten klachten over de inzameling van het restafval, GFT-afval, papier (in Wijk bij Duurstede) en het grofvuil op afroep rechtstreeks worden gemeld bij SITA en niet meer bij de gemeente. SITA heeft hiervoor een klachtenmeldlijn geopend. Het telefoonnummer is hetzelfde als voor de aanmelding van grofvuil: 030 - 2455013. Dit nummer staat vermeld op de huisvuilkalender die jaarlijks huis-aan-huis wordt bezorgd op alle adressen in de gemeente. Het gaat om klachten zoals niet geleegde kliko’s, niet opgehaald grofvuil, papier of snoeihout of klachten over het terugzetten van kliko’s.

Vanaf genoemde datum zal de gemeente dergelijke klachten niet meer in behandeling nemen en u doorverwijzen naar de klachtenmeldlijn van SITA. Voor overige meldingen betreffende afval, zoals kapotte en zoekgeraakte kliko’s, storingen aan ondergrondse afvalcontainers, ophalen van koelkasten en vriezers en het melden van zwerfafval kunt u uiteraard wel gewoon bij de gemeente terecht op het algemene telefoonnummer, tel. 595595.