Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de uitvoering van de meeste lokale belastingen overgeheveld naar de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel.

De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

Contactgegevens BSR

Telefoonnummer: 0344-704704
Het bezoekadres is: De Blomoogerd 1 in Tiel.
Website BSR
U vindt alle belastingtarieven in de legesverordeningen 2018 en in onderstaand overzicht (dit overzicht vindt u ook op de website van de BSR).

Tarieven BSR 2018 - gemeente Wijk bij Duurstede

BSR zorgt voor de:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • roerende zaakbelasting
 • forensenbelasting
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
 • zuiveringsheffing
 • wegenheffingen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd
 • atersysteemheffingen gebouwd, ingezetenen, natuurterreinen en ongebouwd
 • BSR bepaalt de WOZ-waarde van panden
 • de BSR verzorgt de uitvoering van de BAG en WKPB
 • opvragen taxatieverslagen
 • kwijtschelding van uw aanslag