Beleidsplan Milieu & Duurzaamheid

In mei 2016 is het definitieve Beleidsplan Milieu & Duurzaamheid vastgesteld door de gemeenteraad.  


Infographic Milieubeleidsplan