Besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek van team Dienstverlening blijkt dat onderstaande personen niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP mag het college een persoon uitschrijven als het adres onbekend is. Het college heeft besloten om deze personen uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staan zij officieel niet meer op een adres in Nederland ingeschreven.

 • Naam: Dhr R.P. Prysliwski
 • Adres: Dirk Fockstraat 36
 • Datum verzending besluit: 13 augustus 2020
   
 • Naam: Dhr. S. van Dijk
 • Adres: Bramengaard 14
 • Datum verzending besluit: 13 augustus 2020

Staat uw naam hierboven genoemd? Of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met team Dienstverlening via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595.  

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken bij het college. U heeft zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag nadat dit besluit is verstuurd (de verzenddatum). 
 

Wat moet er in het bezwaar staan?

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • de omschrijving van het besluit waar u tegen bezwaar maakt. Als het mogelijk is, stuurt u ook een kopie van dit besluit mee
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
Juridische zaken
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Het maken van bezwaar stelt de werking van het besluit niet uit.

Wilt u uitstel? Vraag dan tegelijk met indienen van het bezwaar uitstel (een voorlopige voorziening) aan bij de voorzieningenrechter. 
 

Wat moet er in het verzoek staan?

 • uw naam en adres
 • een duidelijke motivatie waarom het voor u belangrijk is dat de rechter snel oordeelt
 • wat er volgens u in de voorlopige voorziening moet staan. Bijvoorbeeld uitstel van de werking van het besluit.