Bijeenkomsten Kleine windmolens 2 en 4 juni

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede stemde op 11 mei 2021 in met de Nota zienswijzen op het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines. Vervolgens wordt het Paraplubestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In het plan staat het college maximaal één kleine windmolen toe in het Langbroekerweteringgebied. In de rest van het buitengebied mogen maximaal 25 erfmolens komen.

Met dit Paraplubestemmingsplan worden kleine windmolens in het buitengebied en op bedrijventerrein Broekweg mogelijk gemaakt

Tijdens een informatieavond in november vorig jaar is het Paraplubestemmingsplan nader toegelicht. In de weken daarna zijn zienswijzen ingediend door inwoners. Vanwege de vele zienswijzen wil het college het plan nu op een paar punten aanpassen. Op 22 juni a.s. wordt het aangepaste Paraplubestemmingsplan Kleinschalige windturbines voorbesproken door de raad. In de vergadering van 6 juli neemt de raad een besluit over dit beleid.

Aanmelden

Wilt u meer weten over de aanpassingen van het plan? Meld u dan aan voor een van de informatiebijeenkomsten. Indieners van zienswijzen zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. De gemeente licht toe wat er aan het plan wordt veranderd. Daarna is er ruimte om vragen te stellen. 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 2 juni van 19.30 – 21.00 uur en op vrijdag 4 juni van 16.00 – 17.30 uur. 

U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden, de aanmeldperiode is inmiddels verstreken.

Heeft u een vraag over het aanmelden? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@wijkbijduurstede.nl