Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Wie heeft er ideeën voor een natuur-speelvoorziening? 

Doe mee met het project ‘Bouw, beleef, geniet!’

De gemeente heeft het project ‘Bouw, beleef, geniet!’ in het leven geroepen om een aantal natuur-speelvoorzieningen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede te bouwen. Deze openbaar toegankelijke speelvoorzieningen moeten passen binnen thema’s als spelen, bewegen, duurzaamheid, groen, natuureducatie en/of cultuurhistorie.

Schenking

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de in 2016 opgeheven stichting De Speelhoek uit Cothen. Deze stichting heeft bij de schenking bepaald dat het geld moet worden besteed aan de aanleg en instandhouding van één of meer, zo duurzaam en natuurlijk mogelijke openbare speelgelegenheden voor kinderen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Het doel is hiermee bij te dragen aan meer beweging en natuurervaring van kinderen.

Doet u mee?

De gemeente is nu op zoek naar (groot)ouders, sport-, natuurverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, (kinder)boerderijen en eventueel ondernemers en andere belangstellenden, die ideeën hebben voor dergelijke speelvoorzieningen en deze ideeën (globaal) willen uitwerken en indienen.
De vorm is vrij: maquettes, tekeningen, filmpjes, foto’s of een andere wijze. Het mogen nieuwe voorzieningen zijn maar ook aanvullingen op bestaande speelgelegenheden. Het mag ook in de vorm van evenementen worden gegoten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit alle drie de kernen, verzamelt de  ideeën.

Voor en door inwoners

Het eindigt niet bij bedenken, het begint pas echt bij het bouwen. Als bedenker heb je een grote rol in het uitvoeren van jouw idee, het betrekken van andere enthousiastelingen voor de uitvoering en het bijbehorende onderhoudsplan. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte en opdrachtnemer wel eindverantwoordelijk en ondersteunt bij de aanleg en het onderhoud.

Werkgroep

Er is een werkgroep opgericht, die bestaat uit een aantal inwoners - vertegenwoordigers uit alle drie de kernen -  gecoördineerd door een gemeentelijke projectleider. Deze werkgroep wordt, waar nodig, ondersteund door specialisten van de gemeente. Onder leiding van de gemeentelijk projectleider, werkt de groep alles uit en/of ziet hierop toe. Naar verwachting is er voldoende expertise aanwezig binnen onze samenleving en de gemeente om het project uit te voeren zonder externe deskundigen.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden gesteld aan de ontwerpen:

  • de doelgroep is kinderen in de basisschoolleeftijd;
  • per kern één of meer gelegenheden bouwen of één of twee gecombineerde grotere gelegenheden voor de hele gemeente;
  • de speelgelegenheden mogen een aanvulling zijn op al bestaande voorzieningen, maar ook iets heel nieuws;
  • het ontwerp moet bijdragen aan meer beweging en natuurervaring van kinderen en daarom voldoen aan één of meer thema’s als spelen, bewegen, groen, duurzaam, ontdekken, natuureducatie of cultuurhistorie;
  • per kern is er een budget beschikbaar van €50.000, exclusief mogelijke andere subsidies van buiten de gemeente;
  • de plannen die uiteindelijk uitgevoerd worden, moeten voldoen aan wettelijke kaders als het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen (WAS), het bestemmingsplan en Flora- en Faunawet;
  • de inwoners zorgen zelf voor het uitwerken, aanleggen en onderhouden van deze speelgelegenheden, de gemeente helpt hierbij;
  • het eindresultaat moet minstens 15 jaar in stand worden gehouden. 

Presentatie, selectie en uitvoering

Op 21 februari is  er een avond waarop de beste voorstellen gepresenteerd mogen worden. Na het presenteren zullen de aandragers met elkaar en met de projectwerkgroep de gelegenheid krijgen te discussiëren en te brainstormen over het beste idee.
De definitieve selectie vindt plaats onder leiding van wethouder Wil Kosterman. Het streven is om de speelvoorzieningen in het laatste kwartaal van dit jaar te realiseren.

Inzendingen

Heeft u een idee en wilt u meewerken aan de uitvoering van het ‘Bouw, beleef, geniet!’-project? Stuur uw voorstel dan uiterlijk 16 februari a.s. naar het Huis van de Gemeente, ter attentie van projectleider Edwin van Dorp. U mag uw ontwerp daar ook afgeven of digitaal versturen naar info@wijkbijduurstede.nl onder vermelding van ‘Bouw, beleef, geniet-project’.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met Edwin van Dorp, telefoonnummer: 0343-595 595 of per e-mail evandorp@wijkbijduurstede.nl.

Logo Bouw, beleef, geniet!