Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Bestemmingsplan, herziening of afwijking aanvragen

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen.

Overzicht bestemmingsplannen

Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen. Kijk hier voor bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Kijk hier voor informatie over de procedure bestemmingsplannen.

Planschade

Planschade ontstaat bijvoorbeeld als uw huis of uw stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Of als u inkomensverlies heeft door een bestemmingsplan.

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • u kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • u heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

U vraagt de schadevergoeding aan bij de gemeente. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.

De kosten van uw aanvraag zijn € 500,00. Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.