Bestemmingsplannen gemeente Wijk bij Duurstede

Een bestemmingsplan bestaat uit een kaart (de zogenaamde 'verbeelding'), regels en een toelichting. Bij de regels en toelichting kunnen bijlagen horen. 

Bestemmingsplannen vindt u online op de landelijke website ‘Ruimtelijke Plannen’. Op deze website staan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk. Het is de toegangspoort voor alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid in heel Nederland. Naast de geldende bestemmingsplannen vindt u hier ook de inhoud van ontwerpbestemmingsplannen.

Een plan zoeken

Door te klikken op de knop ‘Plannen zoeken’ kunt u op adres zoeken en daarna doorklikken naar een bestemmingsplan. U kunt ook zoeken op de naam van een bestemmingsplan. In dat geval kiest u niet voor ‘Adres’ maar voor ‘Plannaam of -nummer’.

Wilt u voortaan op de hoogte blijven van nieuwe ruimtelijke plannen in de gemeente? U kunt zich aanmelden voor de e-mail attenderingsservice

De officiële bekendmakingen van de gemeente over bestemmingsplannen vindt u in het Wijks Nieuws ('t Groentje) en de Staatscourant.

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Hier vindt u de bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede die op dit moment in procedure zijn. Het betreft ontwerpbestemmingsplannen of vastgestelde bestemmingsplannen die nog niet in werking zijn getreden.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Hier vindt u de bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede die op dit moment gelden (dat wil zeggen: in werking zijn getreden of onherroepelijk zijn). Tussen haakjes staat achter elk plan de vaststellingsdatum. U kunt deze plannen ook terugvinden op de landelijke website ‘Ruimtelijke Plannen’ door de plannaam in te voeren.

2019

2018  

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010