Erf- en perceelafscheidingen

In 2012 is het 'Bouwbesluit 2012 ' in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In het Bouwbesluit vindt u de regels voor erf- en perceelafscheidingen.

U vindt informatie over erf- en perceelafscheidingen op de website van de Rijksoverheid.

In het Bouwbesluit staan de volgende onderwerpen:

 • soorten erfafscheiding en perceelafscheiding (schutting);
 • de voor- en achterkantbenadering;
 • geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
 • ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
 • vergunningvrij maar niet regelvrij;
 • bestemmingsplan;
 • welstand;
 • Bouwbesluit: hoe te bouwen;
 • verplicht rekening houden met uw buren;
 • wél een omgevingsvergunning nodig;
 • procedure omgevingsvergunning.

Heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd even met de gemeente bellen via telefoonnummer: 0343-595 595.