Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Monumenten

In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument gelden andere regels. Verder hebben we een aantal handige links voor eigenaren van monumenten.

Monumentenlijst

In de gemeente Wijk bij Duurstede staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Meer informatie over rijksmonumenten is te vinden via het monumentenregister. Voor de gemeentelijke monumenten kijk in de Gemeentemonumentenlijst Wijk bij Duurstede.

Omgevingsvergunning voor een monument

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een monument, moet de gemeente naast de archeologie ook de cultuurhistorische waarden mee laten wegen in de totstandkoming van bestemmingsplannen. Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Neem dan contact op met de ambtenaar Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Wijk bij Duurstede voor een advies over praktische zaken, subsidies en procedures. U heeft niet voor alle werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. In het informatieblad Monumenten en beschermde gezichten, Vergunningvrije werkzaamheden leest u waar precies de grens ligt.
Neem voor vragen over onderhoud, restauraties en verbouwingen aan monumenten of de benodigde vergunning contact met ons op, via telefoonnummer 0343-595 595, per e-mail info@wijkbijduurstede.nl. Ook voor vragen over historische gebouwen die geen monument zijn.

Subsidies en leningen

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. Meer informatie

Richtlijnen voor zonnepanelen op monumenten

Eigenaren en huurders van monumentale panden of panden binnen de beschermde stads- en dorpsgezichten verzoeken regelmatig om plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment zijn hier geen (spel)regels voor binnen de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt per geval een afweging gemaakt. Om hier eenduidig mee om te gaan en om een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stads- en dorpsgezichten en productie van duurzame energie zijn er richtlijnen opgesteld. Meer informatie

Boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden

Op 29 januari 2013 is de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld.
De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van de gemeente Wijk bij Duursted. Meer informatie

Archeologie

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Om de vanuit het rijk opgedragen taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren zijn beleidsinstrumenten nodig om dit bodemarchief verantwoord te bewaken. Ook de cultuurhistorische identiteit van de gemeente versterken we hierdoor.

Beleidsnota Archeologie en Beleidskaart Wijk bij Duurstede 2012

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2013 Beleidsnota Archeologie en Beleidskaart Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld. Kaarten behorende bij de Beleidsnota archeologie 2012.

Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten

Vergunningen

De gemeente Wijk bij Duurstede kent drie van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten.
Meer informatie

(Ver)bouwen in rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht

Het is niet de bedoeling om ontwikkelingen in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht te bevriezen. De bescherming zorgt ervoor dat in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de historische en stedenbouwkundige karakteristieken behouden blijven. Eigenaren van panden moeten bij voorgenomen wijzigingen rekening houden met de bijzondere karakteristieken ervan. Meer informatie 

Achterzijde Kasteel Rhijnestein met rozentuin. Fotograaf: Jeannette van Altendijk

Achterzijde Kasteel Rhijnestein met rozentuin. Fotograaf: Jeannette van Altendijk