Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden

Op 29 januari 2013 is de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld.
De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van de gemeente Wijk bij Duurstede en regelt onder andere de volgende onderwerpen:

  • aanwijzing van monumenten tot gemeentelijk monument;
  • aanwijzing van stads- en dorpsgezichten tot gemeentelijke stads- en dorpsgezichten;
  • een vergunningenstelsel voor aanpassingen aan gemeentelijke en beschermde (rijks)monumenten;
  • de inschakeling van de Commissie Welstand en Monumenten als adviesorgaan voor de aanwijzing tot gemeentelijk en beschermd (rijks)monument en gemeentelijk stads- of dorpsgezicht en de verlening van een vergunning voor gemeentelijke en (rijks)monumenten;
  • aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten
  • een vergunningsstelsel ten aanzien van gebieden met een archeologische waarde
    en archeologische verwachtingsgebieden, zoals deze zijn aangegeven op de archeologische maatregelenkaart.