Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

(Ver)bouwen in rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht

Het is niet de bedoeling om ontwikkelingen in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht te bevriezen. De bescherming zorgt ervoor dat in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de historische en stedenbouwkundige karakteristieken behouden blijven. Eigenaren van panden moeten bij voorgenomen wijzigingen rekening houden met de bijzondere karakteristieken ervan.

Wat betekent de aanwijzing tot beschermd gezicht voor de bewoners van dit gebied?

  • Het onderstreept dat zij in een bijzonder en historisch waardevol gebied wonen dat van nationaal belang is.
  • In het gebied is een beschermend bestemmingsplan van toepassing.
  • Voor (ver)bouwactiviteiten aan de buitenkant is vaak een vergunning nodig (dit wordt bepaald door landelijke wetgeving).

    Meer informatie vindt u via:
  • De ambtenaar Monumentenzorg en Archeologie voor al uw vragen, telefoonnummer: 0343-595595.
  • Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten over vergunningvrije werkzaamheden (met duidelijke voorbeelden)
  • Controleren voor welke werkzaamheden geen omgevingsvergunning nodig is.
  • Een gedetailleerder beeld van de contouren van alle beschermde stadsgezichten in Nederland vindt u hier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.