Naast het winkelcentrum De Horden in Wijk bij Duurstede ontstaat een kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling op en rond de plaats van de voormalige sporthal. Door AKMReales uit Barendrecht worden in totaal 65 woningen gebouwd en wordt circa 250 m2 detailhandel toegevoegd. Door de gemeente is de Zeeuwse Steen iets omgelegd voor de nieuwbouw. 

Update bouw Hortus 16-11-2018: heiwerkzaamheden voor de bouw van de Hortus van start

Vanaf vandaag wordt er geheid door de bouwer van de nieuwbouw de Hortus in wijk De Horden. Dat betekent geluidsoverlast. In ieder geval voor de direct omwonenden, maar het geluid is ook verderop in Wijk bij Duurstede te horen. 

Met de bouwer zijn extra afspraken gemaakt

Met de bouwer zijn afspraken gemaakt om de geluidsoverlast zo veel als mogelijk te beperken. De bouwer gaat niet op zaterdag heien en op de overige werkdagen slechts tot 17.00 uur (in plaats van tot 19.00 uur). Hij maakt in de buurt van woningen gebruik van een groot verplaatsbaar geluidsscherm (ongeveer 7 meter hoog en 6 meter breed).

Voor de school aan de overzijde van de Hordenweg komt een kleiner vast scherm te staan om de geluidsoverlast daar te beperken. De bouwer verwacht wat sneller te kunnen werken dan eerder gedacht. Hij hoopt nu binnen vier weken klaar te zijn. In de praktijk kan dat nog wat meevallen maar ook tegenvallen. Ondanks deze maatregelen zal er toch vaak flinke geluidsoverlast zijn. Dat is vrijwel niet te voorkomen.

Van de omliggende woningen zijn foto’s gemaakt

Dit is nodig, voor als er schade zou ontstaan door het heien. Enkele woningen hebben trillingsmeters gekregen, om schade voor te zijn. De meters waarschuwen namelijk de bouwer, als er teveel trillingen zijn. De heier kan dan de heistelling daarop afstellen. Zo zorgt de bouwer ervoor, dat er geen schade aan huizen ontstaat. 

Heeft u vragen?

Bij vragen over het heien, de geluidsoverlast en eventuele schade daarvan
kunt u bellen of e-mailen met de contactpersoon van projectontwikkelaar AKMReales, Patrick van Kruining via 06-28743789 of Patrick@ingenieursburoakm.nl.
De Hortus komt op de plek van de gesloopte Hordenhal.

Heistelling Hortus

Update bouw Hortus 08-11-2018: verkeershinder bij begin Zeeuwse Steen door bouwverkeer de Hortus

Het bouwverkeer voor de aanleg van de Hortus in wijk de Horden, rijdt over het deel van de Zeeuwse Steen tot aan de Overloop. Het kan helaas niet anders. In de komende anderhalf jaar betekent dit, dat het verkeer te maken krijgt met overlast. Bouwverkeer moet bijvoorbeeld even op elkaar wachten, voor ze hun lading kunnen lossen. Omdat in een bestaande wijk wordt gebouwd, is er namelijk weinig ruimte voor vrachtwagens en materialen.

Ook kan het gebeuren, dat de bouwer (Vink Bouw) de weg tijdelijk afsluit. Vink Bouw zorgt dan voor omleidingsborden. Het verkeer kan in dat geval over de Dordtse Steen de wijk in en uit. De gemeente heeft met de bouwer afgesproken, dat de Zeeuwse Steen zoveel mogelijk open blijft.

Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers verwijzen borden hen naar een andere fiets- en looproute. De gemeente bekijkt nog, of de aanleg van een voetpad met halfverharding naar de bushalte vlakbij de nieuwbouwplek, eerder kan worden aangelegd dan was bedacht.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het bouwproject als geheel? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Jurriën van Vliet van AKMReales, telefoonnummer: 0180-890123, e-mail: jurrien@ingenieursburoakm.nl. Heeft u vragen over het bouwen, wegafsluitingen en dergelijke? Belt u dan met dhr. Bas Kok van Vink Bouw, telefoonnummer: 06-52631592. Of stuur hem een e-mail: bk@vinkbouw.nl.

Bouwplaats

Update bouw Hortus 07-11-2018: veranderde route bouwverkeer

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft van de projectontwikkelaar van De Hortus in De Horden te horen gekregen dat het bouwverkeer verder de wijk ingaat, dan eerder was bedacht (zie het kaartje) Dit is vervelend, maar we begrijpen dat dit nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente had een deel van de Zeeuwse Steen juist opnieuw laten aanleggen. Door de veranderde aanrijroute verwacht de gemeente dat de weg, stoepen, stoepranden en parkeerplaatsen beschadigen. Het herstellen van de schade regelt de projectontwikkelaar. Hierover heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt.

Inwoners met vragen/opmerkingen kunnen de projectontwikkelaar bellen: AKM-Reales, telefoonnummer: 0180-890123 of e-mail: jurrien@ingenieursburoakm.nl
Enkele omwonenden, die pal aan het bouwterrein grenzen, hebben van de projectontwikkelaar en de gemeente uitleg gekregen over deze verandering.

Route bouwverkeer Hortus

Update 04-09-2018: start bouw

De start van de bouw van het project Hortus heeft behoorlijke vertraging opgelopen. Als gemeente waren we begin 2018 al zover dat de bouwer had kunnen beginnen. Juist het vinden van een bouwer heeft AKMReales erg veel tijd gekost. Zij hebben met meerdere bouwende aannemers gesprekken gevoerd. We merken dat meer projectontwikkelaars grote moeite hebben om een bouwende aannemer te vinden die nog mensen en materieel beschikbaar heeft om hun project te realiseren.

Eind vorige week heeft AKMReales zowel de direct omwonenden als ons laten weten dat Vink Bouw BV uit Nieuwkoop het project gaat bouwen. De brief van AKMReales  aan omwonenden kunt u bekijken via onderstaande oranje knop. Hierin staat dat de sloop op 17 september 2018 begint en 6 weken duurt. AKMReales  geeft aan dat de bouwwerkzaamheden naar verwachting in het 3e kwartaal van 2020 gereed zullen zijn.

Meedenkgroep

In januari 2017 zijn de globale plannen van AKM-Reales tijdens een informatieavond gepresenteerd. Deze plannen zijn door de projectontwikkelaar en de gemeente samen met een meedenkgroep van omwonenden en winkeliers verder uitgewerkt. In totaal komen er 65 appartementen. Ook komt er 250 vierkante meter aan ruimte voor nieuwe winkels en komen de bestaande winkels aan de sporthal weer terug in de nieuwbouw. De parkeerplaats voor het winkelcentum en de inrichting van het Sluishoofd en de Zeeuwse Steen tot aan de Overloop worden ook grondig aangepakt. 

Interesse in een woning of appartement?

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pim van Veen Makelaardij, telefoonnummer:  0345-520 640 of kijk op de website van Hortus Wijk bij Duurstede.

Meer informatie

Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op met Jan Veenstra, projectmanager, via telefoonnummer 0343-595642 of per e-mail: jveenstra@wijkbijduurstede.nl.

Impressie van het bouwplan

Hortus in vogelvlucht Hordenweg en Sluishoofd
Hortus vogelvlucht Zeeuwse Steen
Hortus vogelvlucht Sluishoofd
Hortus vogelvlucht Hordenweg-Amstel
Hortus Sluishoofd
Hortus Hordenweg-Sluishoofd
Hortus Hordenweg-Amstel
Hortus Binnentuin