Tot 6 april zijn er in Wijk geen raadsbijeenkomsten

21 maart 2020, 19.00 uur

Tot 6 april zijn er in Wijk geen raadsbijeenkomsten

Alleen de dringende onderwerpen staan gepland om digitaal te bespreken. (Volgens de richtlijn van het Ministerie van BZK vergaderen we in de periode tot 6 april alleen bij dringende onderwerpen.) De School met de Bijbel is zo’n dringend onderwerp. Daarom organiseren we op dinsdag 31 maart van 19.30 tot 20.30 uur hierover een digitale voorbespreking/vragenronde. U kunt deze vergadering niet bijwonen.

Heeft u interesse in de digitale bijeenkomst (via vergadertool Zoom)?

Meld dat dan aan: griffie@wijkbijduurstede.nl. Er volgt in ieder geval ook een verslag van deze digitale bijeenkomst.

De gemeenteraad beseft zich dat de werkelijkheid op 6 april mogelijk tot een andere keuze leidt voor de overige vergaderingen. Voorlopig blijft het vergaderschema gewoon zoals wij dat al hebben gepland. Wel kijken we elke week naar wat haalbaar is met de dan geldende richtlijnen.