De gemeente gaat door: aangepaste dienstverlening

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen beïnvloeden ons dagelijks leven. Ook die van onze medewerkers; ze geven thuisonderwijs aan hun kinderen, hebben zorgtaken voor dierbaren en hebben net als ieder ander grote en kleine zorgen. We zijn trots op onze medewerkers die zich in deze bizarre tijden onvermoeid blijven inzetten voor ‘hun’ inwoners en ondernemers. En samen met onze partners hun schouders onder de uitdagingen zetten die deze tijd van iedereen vraagt. Onze dienstverlening (binnen en buiten) en al het werk wat achter de schermen gebeurt gaat door, maar wel in aangepaste vorm. Daarvoor vragen we uw begrip en medewerking.

Onze medewerkers volgen de landelijke richtlijnen ook

Ze wassen hun handen regelmatig, hoesten en niesen in de binnenkant van hun elleboog, gebruiken papieren zakdoekjes, schudden geen handen, houden gepaste afstand en blijven thuis bij verkoudheidsklachten. Onze medewerkers kunnen uit voorzorg handschoenen dragen.
Wij vragen u om:

  • Bij voorkeur te betalen met pin of mobiele telefoon, kunt u alleen met contant geld betalen: leg dit dan op de balie.
  • Uw eigen pen te gebruiken voor het tekenen van documenten.
  • Met maximaal 1 persoon tegelijk aan de balie te komen.
  • Thuis te blijven als u klachten heeft.

Als onze medewerkers aan de balie, in het loket of in een spreekkamer constateren dat u verkouden bent, hoest en/of koortsverschijnselen heeft, dan stoppen ze het gesprek. Ze vragen u dan om een nieuwe afspraak te maken wanneer u weer beter bent.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Online zelf regelen en bezoek op afspraak

Veel zaken kunt u gewoon thuis online regelen. De balie Burgerzaken is uitsluitend op afspraak ’s ochtends open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 19.00 uur. Heeft u (milde) verkoudheidsverschijnselen, stel uw bezoek dan uit.

Wij vragen u om alleen een afspraak te maken als het echt niet anders kan

Bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten of rijbewijzen die binnen 2 weken verlopen of geboorte- en overlijdensaangifte. Verloopt uw rijbewijs of reisdocument pas over bijvoorbeeld 2 of 3 maanden? Maak dan nu geen afspraak.

Wist u dat u veel zaken gewoon thuis vanachter uw computer kunt regelen? U heeft hiervoor wel uw DigiD nodig. Bijvoorbeeld:

U kunt alleen naar het Huis van de Gemeente komen als u een afspraak heeft. Een afspraak wordt alleen gemaakt als dat echt nodig is of als het spoed heeft. 
 

Huwelijken en partnerschapsregistraties 

De kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties gaan gewoon door, omdat daar altijd maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig mag zijn. De andere huwelijksceremonies kunnen doorgaan, zolang het aantal bezoekers gering blijft. De meeste aanstaande bruidsparen kiezen er echter voor hun huwelijksceremonie (en -feest) uit te stellen tot na de coronacrisis.

De afvalinzameling 

Kijk voor meer informatie op de pagina De afvalinzameling gaat door, maar wel in aangepaste vorm.