De Regionale Energiestrategie (RES) van energieregio U16

Wijk bij Duurstede werkt met 15 andere gemeenten in de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Samen onderzoeken we waar en hoe we het beste duurzame energie op kunnen wekken en maken we keuzes. Dit doen we in kleine stappen tot we in 2050 bijna geen CO2 meer uitstoten. 

Hieronder leest u meer over het ontstaan van de RES, de samenwerking in de regio, onze eigen ambitie, het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het maken van de keuzes en het tijdspad voor de komende jaren.

In het najaar van 2020 gaan we in gesprek met inwoners over de RES en over onze eigen ambitie. Welke vervolgstappen willen we nemen om in 2030 energieneutraal te zijn? Hierover komt binnenkort meer informatie beschikbaar op deze site. En via de gemeentepagina en social media.

Achtergrond / ontstaan van de RES

In het Nationaal Klimaatakkoord, waarin de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 zijn vastgelegd,  is afgesproken dat Nederland in 2050 95% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het is de bedoeling dat in 2030 al de helft minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Daarvoor  staan in het akkoord meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Energieregio’s

Een van die afspraken is dat Nederland wordt opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen iedere energieregio wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (uit wind en zon) opgewekt kan worden. En welke duurzame warmtebronnen te gebruiken zijn voor het verwarmen van wijken en gebouwen. Binnen elke energieregio werken inwoners, bedrijven en overheden samen om te bepalen welke keuzes zij maken. Die keuzes worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES).

Energieregio U16

De gemeente Wijk bij Duurstede vervult deze landelijke opgave vanuit de U16 (meer informatie staat op de website Regionale Energie Strategie). Dit is de energieregio die bestaat uit 16 Utrechtse gemeenten (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist), 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin. Hiermee geven we, net als de andere 29 regio’s, invulling aan de afspraken in het Klimaatakkoord én aan onze eigen energie- en klimaatambities. De energieregio U16 werkt nu gezamenlijk aan de RES U16 1.0. Het is de bedoeling dat de Regionale Energiestrategieën elke twee jaar worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Wijk bij Duurstede energieneutraal in 2030

De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er op Wijkse grond evenveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt. We zetten daarbij qua stroomvoorziening vooral in op zonnepanelen op daken en 60 hectare zonnevelden (kijk op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede voor meer informatie) om dit voor elkaar te krijgen. Dat is ook de inbreng vanuit onze gemeente voor de RES U16 1.0.

Tijdlijn

Kortom

Uiteindelijk zijn er dus 30 Regionale Energiestrategieën, van de 30 energieregio’s. Deze 30 RES’en moeten op 21 maart 2021 klaar zijn. Als tussenstap wordt in iedere regio een ontwerp- of conceptversie van de Regionale Energiestrategie gemaakt. In de energieregio U16 is de ‘Ontwerp RES U16 met concept-bod voor duurzame elektriciteit’ gepubliceerd op 24 maart 2020. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 16 juni ingestemd met deze documenten.
 

Duurzame energie