Diftar, de meest gestelde vragen

Wat is diftar?

Iedereen betaalt aan het einde van ieder jaar afvalstoffenheffing. Dat wordt geïnd door het BSR, bij de gemeentelijke belastingen. Voorgaande jaren betaalde iedereen één bedrag. Dit jaar hebben we de afvalstoffenheffing in tweeën gedeeld: 

  • U betaalt nu een vast standaardbedrag voor afval en de milieustraat, maar niet voor restafval.
  • En een bedrag dat kan verschillen, dat is alléén voor het restafval.

Deze manier van betalen heet diftar, een afkorting van gedifferentieerde tarieven. 

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalkliko aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u restafval aanbiedt. Dus als de kliko wat zwaarder is, maakt dat geen verschil voor het bedrag. Dit systeem is op 1 april 2021 ingegaan.

Meer informatie over diftar leest u in de folder en in het afvalmagazine.

Evaluatie diftar

12-07-2021

Vooruitlopend op de evaluatie van diftar in oktober heeft de gemeente enkele inwoners gevraagd naar hun ervaringen. U kunt de video bekijken op YouTube via onderstaande link.

Hieronder leest u de meest gestelde vragen over diftar.