Digitaal Opkopers Register (DOR)

Handelt u in tweedehands goederen? Dan bent u verplicht om deze goederen te registreren en zich binnen drie dagen aan te melden bij het Digitaal Opkopers Register. In het Digitaal Opkopers Register (DOR) kunnen handelaren gemakkelijk hun goederen registreren. Op deze manier is heling beter aan te pakken.

Voor wie is het register bedoeld?

Het register is bedoeld voor opkopers en handelaren in gebruikte goederen, zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, motoren, (brom)fietsen, auto’s en elektronica (foto-, film, radio- en videoapparatuur, laptops, tablets en mobiele telefoons).  Zij zijn verplicht zich te registeren in het landelijke systeem (DOR).
Niet iedereen hoeft een register bij te houden. Alleen als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt dan wel voorhanden heeft en vervolgens doorverkoopt moet u een gewaarmerkt register bijhouden.

Hoe werkt het Digitaal Opkopers Register?

Als handelaar meldt u zich aan bij het Digitaal Opkopers Register. Na het aanmelden krijgt u een account. De gemeente en politie ontvangen hiervan een melding, waarmee u meteen aan de meldplicht voldoet. In het Digitaal Opkopers Register registreert u steeds de door u gekochte en/of verkochte tweedehands artikelen. In het Opkopersregister houdt u onder andere het merk, type en serienummer bij. Ook houdt u in het register bij welke producten u aan wie heeft verkocht. Alles wat u koopt en registreert, moet u zeven dagen bewaren, voordat u het mag verkopen. 

De politie krijgt automatisch bericht wanneer u een product in het DOR invoert dat als gestolen geregistreerd staat in de database van gestolen goederen. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij verkleint u de kans dat u gestolen goederen verkoopt.

Handhaving door politie en gemeente

Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) controleren actief of opkopers zich aan de verplichtingen houden.

Verandert u van woonadres of het adres van uw onderneming dan wijzigt u dit in het DOR. Bent u gestopt met de onderneming dan meldt u zich af. Voor afmelden kunt u zich wenden tot stopheling@politie.nl.

Stop heling

Twijfelt u bij de aankoop van tweedehands goederen. Controleer eerst het serienummer op de website Stop heling. Staat uw aankoop of goed als gestolen aangegeven, maak dan een melding.

Wet- en regelgeving

Voor gebruik van het Digitaal Opkopersregister en handhaving zijn regels van kracht zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018  Wijk bij Duurstede.

Meer informatie over DOR

Wilt u meer informatie over het registreren van tweedehands goederen?
Kijk voor meer informatie over heling en DOR op: 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Politie
Daarnaast kunt u contact opnemen met de  gemeente via veiligheid@wijkbijduurstede.nl.

Inbreker