Duurzaam verwarmen van uw huis of gebouw

In 2050 is Nederland aardgasvrij. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. We stappen over op duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen en te koken. Wat betekent een aardgasvrij Wijk bij Duurstede voor u? 

Het jaar 2050 lijkt nog ver. Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn. Inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede spelen een grote rol bij het onderzoeken van de mogelijkheden én wensen bij deze overgang. Dat doen we stap voor stap.

Waarom aardgasvrij?

Aardgas is een fossiele brandstof en bij gebruik ervan komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Als we stoppen met aardgas stoten we minder broeikasgassen uit. Zo werken we samen aan een schonere lucht en gaan we de opwarming van de aarde tegen. Daarnaast zijn de aardbevingen door boren naar aardgas in Groningen een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om de aardgaswinning in Nederland te stoppen. 

Mogelijkheden onderzoeken

Op dit moment onderzoeken we hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. Welke aardgasvrije oplossingen liggen – per buurt – het meest voor de hand? Welke duurzame alternatieven zijn in beeld? En welke tussenstappen kunnen al genomen worden? Dat schrijven we op in de Warmtevisie (Transitievisie Warmte). Medio 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie.  

Warmtevisie

In deze animatievideo ziet u een uitleg over de Warmtevisie en de rol van de gemeente.

Uw woning energiezuiniger maken

Wilt u besparen op uw energierekening en tegelijk uw huis comfortabeler maken? Dat kan door kleine aanpassingen aan uw huis én in uw gedrag. Want welk alternatief er ook komt voor aardgas, energie besparen is altijd slim.

  • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie.
  • Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten.
  • Als u al een goed geïsoleerd huis heeft, kunt u ook nadenken over een warmtepomp.
  • Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken.

Uw huis duurzaam verwarmen

Er bestaan verschillende duurzame manieren om uw huis of gebouw te verwarmen. Wat de beste optie is, kan per huis, straat of buurt verschillen. De komende tijd onderzoekt de gemeente met inwoners wat haalbare en betaalbare mogelijkheden zijn per buurt. En hoe de gemeente en het Energieloket inwoners hierbij kunnen ondersteunen.

Alternatieven voor aardgas

Waar vindt u meer informatie?

Neem contact op met het Energieloket voor duurzame tips of kijk op de website jouwhuisslimmer.nl hoe u kunt besparen op uw energierekening.

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie:

Presentaties