Vernieuwen van de openbare ruimte van het winkelcentrum De Horden en omgeving

Vanaf maandag 5 oktober 2020 start aannemer ACW voor de gemeente met het vernieuwen van de openbare ruimte van het winkelcentrum De Horden en omgeving. We beginnen met de aanleg van het plein voor de winkels, langs de Hordenweg. U kunt uw auto hier dan tijdelijk niet meer parkeren. 

Wat verandert er allemaal?

In een korte film op Youtube van 2 minuten leggen wij het u uit. 

De winkels blijven bereikbaar

De winkels in het winkelcentrum blijven altijd bereikbaar voor u. De auto kunt u op de parkeerplaats achter het winkelcentrum parkeren. Ook voor voetgangers en fietsers blijft het winkelcentrum goed bereikbaar. 

Overlast tijdens de activiteiten kunnen we niet helemaal voorkomen

De aannemer van de gemeente probeert de hinder voor u zoveel mogelijk te voorkomen. We voeren het werk in delen uit. Hierdoor kunt u altijd bij de winkels en woningen komen. Wel komt er eind oktober / begin november een moment, waarop we recht voor de winkels aan het werk zijn. Dat levert veel overlast op. We geven met verkeersborden zo goed mogelijk de looproutes aan.  

We vernieuwen het fietspad langs de Hordenweg. Omdat het ook veilig moet blijven, is deze tijdens het werk afgesloten. U kunt dan tijdelijk via het fietspad aan de overkant van de Hordenweg fietsen. Dit staat dan goed aangegeven met verkeersborden. 

Het werk is overdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Overdag is er kans dat u last heeft van het geluid van machines.

Planning: het werk duurt van 5 oktober tot en met 11 december

  • De bouw van het nieuwe gebouw De Hortus is bijna klaar. In de komende tijd verhuizen de nieuwe bewoners en winkeliers naar het nieuwe gebouw (fase 1). 
  • Al het werk bij elkaar duurt ruim 2 maanden: van 5 oktober tot en met 11 december 2020.
  • We starten met de werkzaamheden op het plein (fase 2).
  • Vanaf maandag 16 november 2020 beginnen we met het Sluishoofd (fase 3).
  • Het fietspad langs de Hordenweg vernieuwen we daarna (fase 4).
  • In december 2020 leggen we de weg en parkeerplaatsen van de nieuwe weg Hortus aan (fase 5). De planning hiervan hangt af van het weer en hoe snel het werk verloopt. Lukken deze werkzaamheden niet in december 2020? Dan voeren we ze begin 2021 uit. 

Wanneer wij meer weten over de planning, staat dat op deze website.

Ook in en om het parkje van het speelpark Stijgbeugel verandert er iets

Langs de weg de Hortus maken we de greppel in het parkje groter. Dat is nodig om regenwater goed op te vangen. Aan het einde van al het werk planten we er ook een aantal bomen bij.  

De gemeente is samen met de provincie Utrecht bezig om het tekort aan fietsenklemmen bij bushaltes op te lossen. Mogelijk wordt de fietsenstalling van de halte Amstel aan de Hordenweg uitgebreid. (Op de kaart in bijlage 1 staat dit gebied aangegeven als ‘zoekgebied fietsenstalling’.) Ook hierbij geldt: zodra we er meer over weten, dan staat dat op deze website. 

Wat is er veranderd?

Projectontwikkelaar AKM-Reales uit Barendrecht heeft in de afgelopen twee jaar in totaal 65 woningen gebouwd. Er is ongeveer 250 m² winkelruimte bij gekomen. De gemeente paste de straat de Zeeuwse Steen iets aan voor de nieuwbouw. Een deel van deze straat heet nu Hortus.

Aanleiding werkzaamheden 

Op de plaats waar nu het nieuwe gebouw De Hortus staat, stond vroeger een sporthal met winkels. Dat gebouw en de openbare ruimte er omheen was sterk verouderd. Nu het nieuwe gebouw met woningen en winkels zo goed als af is, gaat de aannemer voor de gemeente de openbare ruimte rond het gebouw vernieuwen. Hierna is het werk rond de Hortus en het winkelcentrum klaar.

De plannen zijn uitgewerkt samen met een meedenkgroep

Al flinke tijd terug -in januari 2017- zijn de algemene plannen van AKM-Reales tijdens een informatieavond gepresenteerd. Deze plannen hebben de projectontwikkelaar en de gemeente samen met een meedenkgroep van omwonenden en winkeliers verder uitgewerkt.  

De bestaande winkels die aan de sporthal zaten, komen weer terug in de nieuwbouw. De parkeerplaats voor het winkelcentrum en de inrichting van het Sluishoofd en de Zeeuwse Steen tot aan de Overloop leggen we zorgvuldig aan.

Heeft u vragen over het project?

  • Neemt u bij vragen over de werkzaamheden en de planning daarvan, als eerste contact op met Corné Monhemius van aannemer ACW. U bereikt hem via telefoonnummer 0344-626 531 of per e-mail: info@acwtiel.nl.
  • Lukt dat niet, dan kunt u ook contact opnemen met Joris Gijsbers, via telefoonnummer 06-21325168 of per e-mail: joris.gijsbers@megaborn.com. Deze houdt voor de gemeente toezicht op de uitvoering.
  • Voor meer algemene vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Belt u dan met projectleider Tom van Boggelen, via het centrale telefoonnummer: 0343-595 595.