Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kinderopvangtoeslag en Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie

Peuteropvang

De peuters bezoeken 1 of (bij voorkeur) 2 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een peutergroep. 
De peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) bezoeken 3 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een peutergroep met VVE-aanbod.

Twee situaties: wel of geen Kinderopvangtoeslag

Er zijn twee verschillende situaties: recht op kinderopvangtoeslag en geen recht op kinderopvangtoeslag.

Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

U komt voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

 • u ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar die gebruik maken van Kinderopvang (dagopvang/ peuteropvang/buitenschoolse opvang/gastouderopvang).
 • beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.
 • de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer heeft.

U kunt op de website van de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen:

 • als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u een beschikking met een toewijzing.
 • als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u een beschikking met een afwijzing. Deze beschikking kunt u downloaden en meesturen met uw aanvraag voor de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Komt u niet in aanmerking voor een Kinderopvangtoeslag?

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie

De bijdrage kan worden aangevraagd door ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag voor deelname door kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot en met 3 jaar.
De bijdrage stopt bij:

 • het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;
 • het ontstaan van recht op Kinderopvangtoeslag;
 • einde van deelname aan Peuteropvang of Voorschoolse Educatie;
 • verhuizing naar buiten de gemeente.

Wijzigingen in deze gegevens kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er wijzigt en op welke datum de wijziging ingaat.

Hoe vraagt u de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie aan?

U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang. Dat kan direct via DigiD. Bij de aanvraag moet worden meegestuurd:

 • contract met kinderopvanginstelling;
 • afwijzende beschikking Kinderopvangtoeslag;
 • bij Voorschoolse Educatie: indicatie voor VVE.

Hoe hoog is de bijdrage van de gemeente?

De bijdrage voor Peuteropvang wordt per periode door de gemeente vastgesteld en is voor de eerste helft van 2018: € 3 per uur voor maximaal 7 uur per week.
De bijdrage voor Peuteropvang met Voorschoolse Educatie bedraagt de kosten (met als maximum het standaarduurtarief) voor 10 ½ uur per week, zonder de vastgestelde ouderbijdrage. 

Toegekende bijdragen worden door de gemeente verrekend met de Kinderopvanginstelling, die de bijdrage in mindering brengt op het bedrag dat aan de ouders in rekening wordt gebracht.

Heeft u vragen?

Hier kunt u terecht voor meer informatie:

 • Kinderopvangtoeslag: de belastingtelefoon (0800 – 0543);
 • Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang: info@wijkbijduurstede.nl of 0343-595595;

Informatie van/over de Kinderopvanginstellingen in de gemeente:

Kinderopvangtoeslag