Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kinderopvangtoeslag en Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie

Peuteropvang

Peuters bezoeken 1 of (bij voorkeur) 2 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een Peutergroep. 
Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) bezoeken 3 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een Peutergroep met VVE-aanbod. De overheden stimuleren de deelname aan de peuteropvang met het beschikbaar stellen van een toeslag of een bijdrage.

Peuteropvang (zonder VVE)

Twee situaties: wel of geen Kinderopvangtoeslag

Er zijn twee verschillende situaties: recht op kinderopvangtoeslag en geen recht op kinderopvangtoeslag.

1. Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

U komt voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

 • u ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar, die gebruik maken van Kinderopvang (Dagopvang/ Peuteropvang/Buitenschoolse Opvang/Gastouderopvang).
 • beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.
 • de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer heeft.

U kunt op de website Toeslagen Kinderopvangtoeslag aanvragen:

 • als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u een beschikking met een toewijzing.
 • als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u daarvan op uw computerscherm een melding. Die melding kunt u downloaden en meesturen met uw aanvraag voor de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

2. Komt u niet in aanmerking voor een Kinderopvangtoeslag?

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang

De bijdrage kan worden aangevraagd door ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag voor deelname door kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot en met 3 jaar. De bijdrage stopt bij:

 • het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;
 • het ontstaan van recht op Kinderopvangtoeslag;
 • einde van deelname aan Peuteropvang;
 • verhuizing naar buiten de gemeente.

Wijzigingen in deze gegevens kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er wijzigt en op welke datum de wijziging ingaat.

Voorschoolse Educatie (Peuteropvang met VVE)

Gemeentelijke Bijdrage Voorschoolse Educatie

De bijdrage kan worden aangevraagd door ouders voor deelname door kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot en met 3 jaar met een VVE-indicatie.

De bijdrage stopt bij:

 • het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;
 • einde van deelname aan de VVE;
 • verhuizing naar buiten de gemeente.

Wijzigingen in deze gegevens kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er wijzigt en op welke datum de wijziging ingaat.

Hoe vraagt u de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie aan?

U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang. Dat kan direct via DigiD. Bij de aanvraag moet worden meegestuurd:

 • contract met kinderopvanginstelling;
 • bij aanvraag Peuteropvang: melding dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag;
 • bij Voorschoolse Educatie: indicatie voor VVE.

Voor aanvragen vul het formulier in na inloggen met DigiD

Hoe hoog is de bijdrage van de gemeente?

De bijdrage voor Peuteropvang wordt per periode door de gemeente vastgesteld en is voor de eerste helft van 2018: € 3 per uur voor maximaal 7 uur per week.
De bijdrage voor Peuteropvang met Voorschoolse Educatie bedraagt de kosten (met als maximum het standaarduurtarief) voor 10 ½ uur per week, zonder de vastgestelde ouderbijdrage (in 2018: € 180/jaar). 

Toegekende bijdragen worden door de gemeente verrekend met de Kinderopvanginstelling, die de bijdrage in mindering brengt op het bedrag dat aan de ouders in rekening wordt gebracht.

Heeft u vragen?

Hier kunt u terecht voor meer informatie:

 • Kinderopvangtoeslag: de belastingtelefoon (0800 – 0543);
 • Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang: info@wijkbijduurstede.nl of 0343-595595;

Informatie van/over de Kinderopvanginstellingen in de gemeente:

Kinderopvangtoeslag