Langbroekerdijk gaat op de schop!

Afsluiting Langbroekerdijk 18 t/m 20 maart 2020

Vanwege werkzaamheden aan het riool ter hoogte van de Versmarkt, wordt de weg voor autoverkeer drie dagen afgesloten.

Werkzaamheden aan riool

Het riool onder de weg tussen de provinciale weg N227 en de kombordpalen (‘Welkom in Langbroek’) heeft groot onderhoud nodig. Er is gekozen voor een nieuwe techniek: 'relinen' van de riolering. Dit houdt in dat er vanuit de putten een kous in de rioolbuis wordt aangebracht. Deze kous wordt hard, waardoor er een nieuwe buis in de oude buis komt. De nieuwe buis is zo sterk dat het riool weer een aantal decennia mee gaat.

Verkeershinder

We starten op woensdag 18 maart.

  • Tijdens de werkzaamheden kunnen auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer niet over de Langbroekerdijk rijden. De Versmarkt blijft bereikbaar.
  • Het verkeer wordt omgeleid tot en met vrijdag 20 maart, zie het omleidingsplan). 
    Fietsers en voetgangers kunnen het werk wel passeren.
  • Vanaf maandag 16 maart wordt het riool voorbij de kruising Gerrit Achterbergstraat / Margrietlaan gerepareerd. Dan staan de vrachtwagens en materieel op de stoep en 
    kan het autoverkeer het werk passeren. Wel zal het hinderlijk zijn voor voetgangers.

Geluidshinder

Er wordt gewerkt met grote machines die mogelijk geluidsoverlast kunnen veroorzaken. De aannemer neemt ook contact op met de direct aanwonenden om afspraken te maken over de bereikbaarheid. Voor dit werk zijn ook goede afspraken gemaakt met de hulpdiensten en provincie Utrecht. 

Contact tijdens de werkzaamheden

Het bedrijf Hendrikse Wegenbouw gaat de werkzaamheden uitvoeren. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met André Vervoort, Beheeradviseur Riolering van de 
gemeente Wijk bij Duurstede . U kunt hem mailen a.vervoort@wijkbijduurstede.nl of bellen 0343 - 595 595.

Project Langbroekerdijk

De werkzaamheden aan het riool maken deel uit van de geplande werkzaamheden aan de weg. De Langbroekerdijk in Langbroek is de ‘kern’ van het dorp, een belangrijke, maar erg verouderde straat. Het asfalt, de parkeerplaatsen en openbare verlichting moeten vervangen worden.

De regenwaterafvoer wordt ook van het riool los gemaakt en het regenwater gaat naar de Langbroekerwetering stromen. In samenwerking met het waterschap maken we een nieuwe verbinding. Deze nieuwe verbinding komt tussen de sloot aan de Gerrit Achterbergstraat en de Langbroekerwetering. Het doel hiervan is, dat het regenwater van grote regenbuien sneller afgevoerd wordt.

Op 9 oktober 2019 is er een bewonersavond geweest voor de direct aanwonenden. Hoewel de inrichting in de basis het zelfde blijft, zijn er veel tips opgehaald die worden meegenomen in het project. Wel is het projectgebied gewijzigd. Er is besloten om ook het deel tussen Van Dijk doe het zelf artikelen en de kombordpalen bij dit project te betrekken. Daarmee wordt al het onderhoud in één keer uitgevoerd. Dat scheelt later weer verkeershinder en zorgt voor eenheid in de uitstraling van de Langbroekerdijk.    

De werkzaamheden staan gepland om te starten op maandag 24 augustus 2020 en duren naar verwachting 10 weken. Wij vragen de aannemers een plan te maken waarin het werk zo wordt geregeld dat de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk is. Verwachting is dat de aanbesteding van het werk, waar dit plan bij hoort, in juli 2020 klaar is. Dan informeren de gemeente en de aannemer u precies wat de te verwachte hinder en tijdsduur is. 

Te verwachten hinder bereikbaarheid

We verwachten dat er tijdens de werkzaamheden veel hinder zal zijn. Het werk wordt in delen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Wel zullen veel mensen moeten omrijden en mogelijk een paar dagen niet met de auto op eigen terrein kunnen komen.
 
Het bedenken van de meest slimme planning en uitvoering is onderdeel van de opdracht naar de aannemers toe. Deze dienen, naast een prijs voor het werk, ook een uitvoeringsplan in. De aannemer met een goed uitvoeringsplan en een goede prijs zal uiteindelijk het werk gaan uitvoeren. 

De precieze planning, uitvoering en tijdsduur van de werkzaamheden weten we nu dus nog niet. Zodra de aannemer bekend is en het uitvoeringsplan, informeren wij de omwonenden.

Te verwachten hinder geluid

Gedurende de werkzaamheden zal er ook geluidshinder zijn van de machines. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Als er op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld in de avond) wordt gewerkt, dan informeren wij de directe omgeving. Op zondag werkt de aannemer niet. 

Berichtgeving en contact project Langbroekerdijk

Op deze webpagina publiceert de gemeente belangrijke informatie over het project Langbroekerdijk. Ook stuurt de gemeente via sociale media regelmatig berichten over het project.

Heeft u een specifieke vraag over het project. Neem dan contact op met Tom van Boggelen via telefoonnummer 0343-595595.

Langbroekerdijk in Langbroek