Langbroekerdijk gaat op de schop!

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat groot onderhoud uitvoeren aan de weg Langbroekerdijk in Langbroek in de eerste helft van 2020.

Wat gaat er gebeuren en waarom

De Langbroekerdijk in Langbroek is de ‘kern’ van het dorp, een belangrijke, maar erg verouderde straat. Het asfalt, de parkeerplaatsen en openbare verlichting moeten vervangen worden.

De regenwaterafvoer wordt ook van het riool los gemaakt en het regenwater gaat naar de Langbroekerwetering stromen. In samenwerking met het waterschap maken we een nieuwe verbinding. Deze nieuwe verbinding komt tussen de sloot aan de Gerrit Achterbergstraat en de Langbroekerwetering. Het doel hiervan is, dat het regenwater van grote regenbuien sneller afgevoerd wordt.

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor de eerste helft van 2020. In hoofdlijnen is de planning:

  • Het uitvoeren van onderzoeken in de maanden augustus, september en oktober 2019.
  • Informatieavond bewoners en belanghebbenden op 9 oktober 2019.
  • Het maken van de technische tekeningen en het vinden van een aannemer, daar zijn we mee bezig in 2019 en in de eerste maanden van 2020.
  • Realisatie verbinding watergang Gerrit Achterbergstraat met de Langbroekerwetering in het eerste kwartaal 2020.
  • Vernieuwen asfalt, bestrating en openbare verlichting in de maanden april, mei, juni, juli 2020.

Te verwachten hinder bereikbaarheid

We verwachten dat er tijdens de werkzaamheden veel hinder zal zijn. Het werk wordt in delen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Wel zullen veel mensen moeten omrijden en mogelijk een paar dagen niet met de auto op eigen terrein kunnen komen.
 
Het bedenken van de meest slimme planning en uitvoering is onderdeel van de opdracht naar de aannemers toe. Deze dienen, naast een prijs voor het werk, ook een uitvoeringsplan in. De aannemer met een goed uitvoeringsplan en een goede prijs zal uiteindelijk het werk gaan maken. 

De precieze planning, uitvoering en tijdsduur van de werkzaamheden weten we nu dus nog niet. Zodra de aannemer en het uitvoeringsplan van de aannemer bekend zijn, wordt de omgeving geïnformeerd.

Te verwachten hinder geluid

Gedurende de werkzaamheden zal er ook geluidshinder zijn van de machines. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7:00 en 16:00 uur. Als er op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld in de avond) wordt gewerkt, dan wordt de directe omgeving hiervan op de hoogte gesteld. Op zondag wordt er niet gewerkt. 

Informatieavond bewoners 9 oktober 2019

We vinden het erg belangrijk om alle plannen goed met de bewoners en belanghebbenden door te nemen. Hoewel de basisinrichting hetzelfde blijft, kunnen op detail veel verbeteringen worden gerealiseerd. Op de informatieavond hebben we veel informatie en ideeën gekregen. Dit gaan wij verwerken in de opdracht voor de aannemer.   

Hoe houden wij u op de hoogte?

Op deze webpagina publiceert de gemeente de belangrijke informatie van het project Langbroekerdijk. Ook stuurt de gemeente via social media regelmatig berichten over het project. Heeft u een specifieke vraag over het project? Dan kunt u contact opnemen met Tom van Boggelen, telefoonnummer 0343-595 595.

Langbroekerdijk in Langbroek