Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Meer informatie over de scholen en schoolvakanties in de gemeente Wijk bij Duurstede en over de Leerplicht vindt u hieronder:

Jaarverslag leerplicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag leerplicht vastgesteld en vervolgens ter kennisname aangeboden aan de raad.