Wat is de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie?

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten ( RMC-functie) is een aanvulling op de Leerplichtwet in de zin dat de melding, registratie en verwijzing of terugleiding van voortijdige schoolverlaters op regionaal niveau wordt vormgegeven.

RMC-regio Utrecht

Uw gemeente valt onder de RMC-regio Utrecht. Zeist is de centrumgemeente van de RMC-subregio Utrecht Zuidoost. Hieronder vallen de gemeenten, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

RMC-wet

De RMC-wet bestaat sinds december 2001 en het belangrijkste doel van deze wet is het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, anders geformuleerd: het bevorderen dat iedere jongere een startkwalificatie haalt. (minimaal MBO-niveau 2, of HAVO, VWO)

Om dit doel te bereiken gelden de volgende verplichtingen:

Scholen melden alle leerlingen tot 23 jaar

  • die geen HAVO/VWO of MBO, minimaal niveau 2 hebben;
  • die gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer volgen;
    en/of
  • uitgeschreven of verwijderd worden.

Registratie

De woongemeente is verplicht een registratie te voeren voor de bovenleerplichtigen.

Verwijzing

De gemeenten in de RMC-regio zijn verplicht een systeem van doorverwijzing van bovenleerplichtigen in stand te houden.

Instrumenten in de RMC subregio Utrecht Zuidoost voor verwijzing en terugeleiding zijn het Regionaal Zorgteam Plus en het Jongerenloket Utrecht Zuidoost.

Bovenstaand(e) document(en) zijn PDF bestanden

U kunt documenten bekijken met het programma Adobe Acrobat Reader. Indien dit programma nog niet op uw computer is geïnstalleerd dan kunt u dit gratis downloaden