Organiseren van sport en bewegen in openbare ruimte en op sportparken

Als gevolg van de coronamaatregelen zien we dat veel aanbieders van binnensport hun activiteiten graag in de buitenlucht organiseren. Wij staan achter deze ontwikkeling, omdat sport en bewegen in belangrijke mate bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners. Daarbij is het wel van belang dat de activiteiten veilig en zonder overlast verlopen.

Sportpark of openbare ruimte

Wilt u een activiteit organiseren, bekijk dan eerst of er mogelijkheden zijn om dit te doen op een bestaande buitensportaccommodatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende accommodatie. Is een sportpark geen optie en wilt u gebruik maken van bijvoorbeeld een parkeerplaats of grasveld? Dan vragen wij u om uw activiteit bij ons te melden.

Noodverordening en APV

In de noodverordening  en de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd welke regels gelden. Wanneer u een activiteit organiseert, dient u zich aan alle regels te houden. Politie en toezichthouders zullen controleren en kunnen u indien nodig opdragen om de activiteit stil te leggen.

Versterkt geluid

Gebruik maken van versterkt geluid is niet toegestaan. Kan uw activiteit niet zonder versterkt geluid, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Voor een combinatie van muziek en spraakversterking is een ontheffing niet mogelijk, omdat dit altijd leidt tot een te hoog geluidsniveau.

Precariorechten

Voor het gebruik van openbare ruimte zijn precariorechten verschuldigd. Wij hebben besloten het betalen van het verschuldigde bedrag voor sport- en beweegactiviteiten uit te stellen tot in ieder geval 31 augustus 2020. U bent dus wel precariorechten verschuldigd, maar hoeft die niet te betalen voor 31 augustus 2020. Na melding van uw activiteit kunnen wij u hierover meer vertellen.

Activiteit melden

Bent u van plan om sport- en/of beweegactiviteiten te organiseren in de buitenlucht, dan kunt u dit melden via onderstaand formulier. Wanneer u alle onderdelen in dit formulier volledig invult, vormt dat een beknopt plan voor het organiseren van sport- en/of beweegactiviteiten in de openbare ruimte.

Naar aanleiding van uw antwoorden zal een medewerker contact opnemen. Hij of zij zal met u doornemen of uw plan past binnen de richtlijnen of op welke punten eventueel aanpassing nodig is. Het door de gemeente goedgekeurde plan dient geprint aanwezig te zijn op de locatie in de openbare ruimte waar u de activiteit uitvoert. Politie of BOA kan u hierom vragen.

Richtlijnen RIVM

Om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken, blijft het nodig om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Wij vragen dan ook het volgende van u, uw medewerkers en de deelnemers aan uw activiteiten:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Jongeren van 13 t/m 18 jaar hoeven bij georganiseerd sporten geen afstand te houden, op alle andere momenten wel.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
 • Blijf thuis bij milde klachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) en als u benauwd bent of koorts hebt.
 • Blijf thuis als uw huisgenoten milde klachten, koorts of benauwdheid hebben.
 • Laat u testen als u corona gerelateerde klachten hebt. Meer informatie hierover vind u op de website van de Rijksoverheid.