Achtergrond

Veel verschillende meningen van ruim 50 inwoners en ondernemers komen samen in het schetsontwerp 

De Markt is de meest openbare plek van de gemeente.  Daarom is het ontwerp door gebruikers gemaakt. Op allerlei manieren zijn mensen gevraagd mee te doen aan het maken van een ontwerp voor de Markt. Zo is maximaal gebruik gemaakt van de vele inzichten en ideeën. De gemeenteraad heeft eerst bepaald binnen welke grenzen de deelnemers aan dit traject Markt zich moesten houden. En, niet onbelangrijk:  als de groep binnen deze grenzen bleef, zou de raad in feite elk ontwerp goedkeuren.

In twee uitgebreide workshops is het schetsontwerp gemaakt. Daarbij is er stevig doorgepraat over wat er nu goed is aan de Markt, wat er minder is en wat er anders zou moeten. En heeft iedereen zijn best gedaan om ‘door de bril van een ander’ te kijken. 

In het ‘schetsontwerp Placemaking Markt’ leest u meer. Hierin staat alles over het proces en het resultaat van de workshops.

Schetsontwerp Markt

 Samenvatting: letterlijk meer ruimte is het resultaat

Op dit moment zijn er op de Markt te veel zaken, die vragen om ruimte en elkaar beconcurreren. Er zijn workshops gehouden met inwoners en ondernemers. Hieruit bleek duidelijk de behoefte om ruimte maken op de Markt. Daarna is een schetsontwerp gemaakt, waarin de ideeën zijn ‘vertaald’ naar hoe het eruit kan komen te zien. In het kort staat ze hier uitgelegd.

Ruimte maken

Waar mogelijk zijn voorwerpen weggehaald of verplaatst naar de zijkant van de Markt. Hierdoor krijgt de Markt iets terug van de allure van begin vorige eeuw. Zo ontstaat visuele rust. De aandacht gaat meer uit naar de gevels en de bomen en minder naar paaltjes en afvalcontainers.

Pleinvloer

Het gevoel van ruimte wordt ondersteund door de herhaling van de bestrating. De pleinvloer moet opnieuw bestraat worden met de huidige klinkers. Het hele plein komt op één niveau te liggen. Dit maakt het lopen makkelijker. Auto’s en fietsen zien door de brede band van natuursteen waar ze moeten rijden. Die band is er ook voor de afwatering.

Bomen

De platanen zijn fraai, maar nemen ook veel licht weg. Daarom zijn ze gesnoeid. Het gaat niet goed met de oude kastanjeboom. In het ontwerp worden de mogelijkheden bekeken om in de buurt een nieuwe boom te planten. 

Plekken waar u kunt zitten

Om het prettiger te maken langer op de Markt te zijn, wordt de zitgelegenheid uitgebreid.

Terrassen

De terrassen op de Markt hebben grote waarde. In het ontwerp blijven ze waar ze zijn.

Verkeer

De Markt is onderdeel van het patroon van wegen in het centrum. De Markt wordt toegankelijk en veilig ingericht voor gebruikers en bezoekers. In de toekomst rijdt hier alleen éénrichtingsverkeer, dat uit de Volderstraat richting de Veldpoortstraat gaat.
Een uitzondering hierop wordt het vrachtverkeer voor laden en lossen. Door de smalle straten en scherpe bochten verderop in de binnenstad, mogen zij wel uit de andere richting komen.

Parkeren

Het dwars parkeren op de Markt en in de Peperstraat verdwijnt. Zo komt er ruimte voor functies, die zorgen dat het prettiger is lange tijd op de Markt te zijn. 

Markt in Wijk bij Duurstede