Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Zandweg participatietraject

De Zandweg is de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Wijk bij Duurstede. Bij het binnenrijden van de stad vallen de mooie rotondes op die worden gesponsord en onderhouden door bedrijven uit de regio. De Zandweg zelf ziet er een heel stuk soberder uit. Het sobere onderhoud van de bermen, bomen en groen en het verwijderen van de hagen als gevolg van bezuinigingen zijn vele mensen een doorn in het oog. In 2015 waren we al gestart met het maken van een plan om de bestrating deels te vervangen en zieke bomen te verbeteren. Tijdens deze voorbereiding spraken we met WijkNogLeuker (WNL) en 'werkgroep Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu - IVN afdeling Wijk bij Duurstede’ (VNMW). Zij vertelden de Zandweg ook te willen verbeteren en hebben daar leuke ideeën over. Afgesproken is dat WNL, VNMW, de gemeente en inwoners samen plannen gaan maken voor de Zandweg om deze met z'n allen mooier te gaan maken.

Foto van de Zandweg in Wijk bij Duurstede

Hoe gaat dit in zijn werk

We zijn gestart met een inloopavond op 19 januari 2016 waarbij inwoners ideeën, knelpunten, wensen en problemen hebben aangegeven die wij hebben verzameld. Daarnaast konden mensen zich opgeven om deel te nemen in een bewonerscommissie. Van de aanmeldingen is een groep van vijf personen geselecteerd, wonend aan verschillende plekken van de Zandweg, huur- en koop woningen en appartementen, en een winkelier. Hiermee denken we een goede doorsnee van de samenleving te hebben gevonden. De bewonerscommissie, WNL, VNMW en de gemeente vormen samen de projectorganisatie. 

Met deze projectorganisatie is de lijst met reacties doorgenomen en geprobeerd een conceptplan te maken dat zoveel mogelijk aan alle wensen voldoet. Dit conceptplan wordt donderdag 11 mei 2017 gepresenteerd. De bewoners van de Zandweg zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Dit plan noemen we het 'visie' en dat wordt de komende jaren waar mogelijk uitgevoerd. Afhankelijk van de inhoud van het plan zullen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in drie fasen: 

  • snel te realiseren werkzaamheden (bijvoorbeeld markering, groenwerkzaamheden, bloembakken, borden);
  • met enige voorbereidingstijd (bijv. vervangen of aanpassen paden/drempels, bomen, openbare verlichting enz.);
  • met veel voorbereidingstijd (bijv. door wijzigen bestemmingplan/grote reconstructies zoals nieuw kruispunt of rotonde).  

De visie op de Zandweg moet uiteraard wel realistisch zijn. Er is een budget voorhanden dat eigenlijk gebruikt zou worden voor het vervangen van de bomen en herstraten van het voetpad en fietspad. Mocht het zo zijn dat de werkzaamheden niet binnen het budget vallen, dan zal er een andere oplossing voor gevonden moeten worden zoals het combineren met andere werkzaamheden (rioolvervangingen), verkrijgen van subsidies of sponsoring, zelfbeheer door bewoners, of extra budget aanvragen bij de gemeenteraad. Het is daarom moeilijk aan te geven wat er de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Maar door het opstellen van visie op de Zandweg zijn de wensen wel bekend. We kunnen deze gebruiken voor alle werkzaamheden aan de Zandweg in de toekomst om de straat zo veel mogelijk in te richten naar de wensen van de samenleving. 

Planning

De informatieavond op donderdag 11 mei 2017 bestaat uit 2 delen. Na een korte inleiding over het voortraject door de wethouder Kosterman presenteren leden van WijkNogLeuker en de VNMW de visie op de Zandweg. De uitgangspunten en keuzes die zijn gemaakt worden aan u uitgelegd. En een videopresentatie laat zien hoe de Zandweg er uit zou kunnen zien als de visie uitgevoerd wordt. Na deze presentatie kunt u vragen stellen bij diverse tafels met mensen van de bewonerscommissie, VNMW en WijkNogLeuker en de gemeente. Ook kunt u uw opmerkingen, aanvullingen of klachten meegeven op een reactieformulier. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Huis van de Gemeente. Hier vindt u de uitnodigingsbrief.

Meer informatie

Dit is een participatietraject dus u kunt voor al uw vragen en opmerkingen terecht bij de projectorganisatie (samenwerking tussen WNL, VNMW en gemeente). Hiervoor is een speciaal emailadres aangemaakt: info@zandwegwijk.nl waar u al uw opmerkingen kwijt kunt.

De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het hele project. Heeft u een vraag over dit project die u niet kwijt kunt bij de projectorganisatie? Neem dan contact op met Patrick van der Linden, bereikbaar via telefoonnummer 0343-595 595 of via e-mail: pvanderlinden@wijkbijduurstede.nl

Informatieavond Visie Zandweg 11 mei 2017

De informatieavond van de visie van de Zandweg van 11 mei 2017 was een succes. Kon u er niet bij zijn, hier vindt u de presentatie, ontwerpen en het reactieformulier van de informatieavond over de visie.