Stand van zaken per juni 2016

De afgelopen maanden zijn er elke maand vergaderingen geweest met de projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit 6 bewoners, Vereniging Natuur en Milieu, WijkNogLeuker en de gemeente. Tijdens deze avonden is er gesproken over de knelpunten en is er nagedacht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Dit blijkt toch lastiger dan gedacht. Er zijn veel wensen en behoeften en die komen niet altijd overeen met elkaar of zijn niet altijd allemaal in te passen.

Er zijn groendeskundigen, landschapsarchitecten en verkeersadviseurs bij de projectgroepoverleggen aangeschoven om ons (kosteloos) te adviseren en ons meer achtergrondinformatie mee te geven. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verkeerskundige inrichting van de Zandweg waarbij (inmiddels het tweede) concept op 9 juni zal worden besproken. Zodra het verkeerskundig ontwerp gereed is zal de projectgroep verdergaan met de uitwerking van het groenplan. 

Op hoofdlijnen kunnen we al zeggen dat we met name de snelheid op de Zandweg omlaag willen brengen, echter zonder het aanbrengen van drempels, maar juist door het versmallen van de rijbaan en de weg wat meer te laten te laten slingeren. Gezamenlijk met andere aanpassingen zoals extra oversteekplaatsen, een middenberm, nieuwe locaties voor de bushaltes en het aanpakken van de parkeerplaatsen denken we een goede balans te hebben gevonden die zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet komt.

Het groenplan moet nog verder vorm krijgen, maar hierbij geldt in ieder geval dat de Zandweg een groene inrichting krijgt waarbij wordt gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en waar zelfbeheer of promotie van ‘de Wijkse identiteit’ centraal staat. Het idee hier is om een ritme in de bomenstructuur aan te brengen met mooie bomen in een laanstructuur. Hieronder gazon of struiken of, waar zelfbeheer gerealiseerd kan worden, wellicht haagjes of bloemperkjes of bloembakken.

Hoe verder

Het groendeel en verkeersdeel zullen worden samengevoegd in 1 conceptplan (tekening). Dit conceptplan zal na de zomer gereed zijn. Waarschijnlijk zal er in september weer een bewonersinloopavond worden georganiseerd waar u de plannen kunt bekijken. Uiteraard kunt u hier vragen stellen aan de projectgroep, wellicht al aangeven of u een haag of bloemenvak in zelfbeheer wilt nemen of een reactie op het conceptplan kunt geven. Na deze avond zullen wij het plan verder gaan aanpassen en vervolgens op de website plaatsen. Als het plan helemaal klaar is, zullen we dit gedetailleerd verder gaan uitwerken en zal er een raming gemaakt worden. Met deze raming kijken we wat er nodig is om dit plan tot uitvoering te brengen en hoeveel jaar we hiervoor nodig zullen hebben. Dit is uiteraard afhankelijk van het beschikbare budget (of eventuele extra financiële middelen die de gemeenteraad ter beschikking wilt stellen) en eventuele procedures of vergunningen. 

Kortom, het project vordert gestaag! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@zandwegwijk.nl.

Foto van de Zandweg in Wijk bij Duurstede