Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Raadgevend referendum

Definitieve uitslag referendum 21 maart 2018

Op  woensdag 21 maart 2018 heeft het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats gevonden, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing.

  • Voor: 5.442
  • Tegen: 4.814
  • Opkomstpercentage: 58.02%

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op de website van Referendum Wiv 2017.

Waar gaat het referendum over?

Op 21 maart 2018 mag u aangeven of u voor of tegen de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bent. Deze wet geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De volledige wettekst  van de Wiv is te vinden op de website Elke stem telt. Ook kunt u de volledige tekst kosteloos verkrijgen bij het Huis van de Gemeente.

Wie mag stemmen voor het referendum?

Bij het referendum mag iedereen stemmen die de Nederlandse nationaliteit heeft en 18 jaar of ouder is.

Overige informatie

Hieronder vindt u een aantal informatieve websites met betrekking tot het referendum:

Rood potlood