60 ingevulde enquêtes ontvangen

Wij hebben maar liefst 60 ingevulde enquêtes mogen ontvangen naar aanleiding van onze bewonersbrief van 24 augustus jl. Een mooie opbrengst! Wij gaat dit nu verwerken en zullen de resultaten hiervan begin oktober terugkoppelen via een bewonersbrief en op deze pagina.

De komende weken verzamelen wij informatie in het projectgebied ter voorbereiding op het ontwerp en de uitvoering. Denk hierbij aan het graven van proefsleuven om kabels en leidingen inzichtelijk te krijgen. We proberen hierbij de hinder tot een minimum te beperken. Ervaart u toch overlast of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Eddie Wienk, e.wienk@wijkbijduurstede.nl.