Regeling medisch afval (inclusief incontinentiemateriaal)

Er zijn mensen die door een ziekte of aandoening veel medisch materiaal gebruiken. Zij bieden veel afval aan. Met diftar zouden deze mensen hogere afvalkosten betalen. Terwijl ze geen invloed hebben op dat deel van hun afvalaanbod. Voor hen is er een speciale regeling, zodat zij het medisch afval gratis kunnen aanbieden.

Regeling medisch afval (inclusief incontinentiemateriaal)

Medisch afval is afval dat vrijkomt als gevolg van een (chronische) ziekte of aandoening. Denk aan incontinentiemateriaal, stomamateriaal en materiaal dat vrijkomt bij nierdialyse, thuis beademen of sondevoeding. Deze regeling gaat in per 1 april 2021.

Bewoners met medisch afval kunnen:

  • dit gratis brengen naar de milieustraat
  • gratis een tweede kliko voor medisch afval aanvragen (voor laagbouw)
  • gratis een tweede afvalpas voor medisch afval voor de ondergrondse restafvalcontainer aanvragen (voor hoogbouw). Tot 52x per jaar is het gebruik van deze tweede pas gratis. 

Wilt u een tweede kliko of afvalpas voor medisch afval aanvragen?

Bel met de servicelijn: 0800 - 333 66 99 of mail naar servicedesk@inovim.eu. Het aanvragen en het gebruik van de kliko of afvalpas voor medisch afval is gratis.