Wat moet u doen als uw riool verstopt is?

Bent u bewoner van een huurwoning dan kunt u contact opnemen met de eigenaar van de woning. Dat is meestal woningstichting Volksbelang. Bewoners van koopwoningen dienen eerst (voor eigen rekening) het ontstoppingsputje open te graven. Een schets is eventueel op te vragen bij de gemeentewerf of kijk op de website Rioolinformatie gemeente Wijk bij Duurstede. Als blijkt dat dit putje vol staat, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur en op woensdag van 08.30-19.00 uur contact opnemen met het team Dienstverlening van de gemeente, telefoonnummer: 0343-595 595. Een gemeenteopzichter komt dan de situatie beoordelen. Alle werkzaamheden die worden verricht zonder dat de gemeenteopzichter ter plaatse is geweest, zijn voor risico en rekening van de woningeigenaar.

Na de openingstijden van het Huis van de Gemeente en in de weekeinden kunt u dringende gevallen doorgeven via de calamiteitenlijn van de gemeente, telefoonnummer: 06-53219128.

Pompstoringen

De riolering in het buitengebied bestaat voornamelijk uit drukriolering. De huizen zijn via pompgemaaltjes op dit systeem aangesloten. Het kan soms voorkomen dat een pomp door een storing tijdelijk niet meer werkt. Hierdoor kunnen problemen met de afvoer van het afvalwater ontstaan. Als er een storing is zal een op de pompkast aangebrachte rode lamp gaan branden. Wanneer de pompkast niet van een rode lamp is voorzien, worden de storingen automatisch gemeld aan de gemeentewerf. Bij storing of overlast raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer: 0343-595 595. Ook hierbij geldt dat alle werkzaamheden die verricht worden zonder dat de gemeente is ingelicht, voor risico en rekening van de woningeigenaar zijn.

Na de openingstijden van het Huis van de Gemeente en in de weekeinden kunt u pompstoringen doorgeven via de calamiteitenlijn van de gemeente, telefoonnummer: 06-53219128.