Wat moet u doen als uw riool verstopt is?

Bent u bewoner van een huurwoning? Bel of mail dan de eigenaar van de woning, meestal is dat Viveste. Bewoners van koopwoningen moeten eerst het ontstoppingsputje open graven. Een tekening om te zien waar deze zit, vraagt u op bij de gemeentewerf. Of kijk op de website Rioolinformatie gemeente Wijk bij Duurstede. Staat dit putje vol? Bel dan op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur met de gemeente: telefoonnummer 0343-595 595. Een gemeenteopzichter komt dan de situatie beoordelen. Al het werk dat gedaan wordt, zonder dat de gemeenteopzichter is geweest, is voor risico en rekening van de woningeigenaar.

Buiten onze openingstijden en in het weekend geeft u dringende gevallen door via de gemeentelijke calamiteitenlijn: 06-53219128.

Pompstoringen

De riolering in het buitengebied bestaat voor het grootste deel uit drukriolering. De huizen zijn via pompgemaaltjes op dit systeem aangesloten. Het kan soms voorkomen dat een pomp door een storing tijdelijk niet meer werkt. Hierdoor kunnen problemen met de afvoer van het afvalwater ontstaan. Is er een storing? De rode lamp op de pompkast gaat dan branden. Bel bij een storing of overlast zo snel mogelijk de gemeente, telefoonnummer: 0343-595 595. Heeft de pompkast geen rode lamp? Storingen worden automatisch gemeld aan de gemeentewerf.  Al het werk dat gedaan wordt, zonder dat de gemeenteopzichter is geweest, is voor risico en rekening van de woningeigenaar.

Buiten onze openingstijden en in het weekend geeft u dringende gevallen door via de gemeentelijke calamiteitenlijn: 06-53219128.