Komt u in aanmerking voor een starterslening?

Update 29 juni 2018

Op het ogenblik zijn er zoveel aanvragen in behandeling dat het nu al duidelijk is dat met het overgebleven budget niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.  

  • Een deel van de ingediende aanvragen is in behandeling. Wij zijn in afwachting van een advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) waaruit blijkt hoe hoog de starterslening zal bedragen.
  • Een deel van de ingediende aanvragen is nog niet in behandeling. Als er budget resteert na afhandeling van de lopende aanvragen, zullen deze aanvragen één voor één in behandeling worden genomen.

Door het beperkte budget is het goed mogelijk dat niet alle lopende aanvragen gehonoreerd kunnen worden met een starterslening. Dit betekent ook dat het niet meer mogelijk is nieuwe aanvragen voor startersleningen in te dienen.

Wij beseffen dat de vraag naar startersleningen veel groter is. Wij beseffen ook dat het vervelend is dat een aantal lopende aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Toch willen wij deze duidelijkheid geven. 

Informatieavond voor starters op 6 maart 2018

Dinsdagavond 6 maart 2018 was er voor de starters uit de gemeente Wijk bij Duurstede een informatieavond over de financiering van je eerste huis. Een geslaagde avond met een grote opkomst en veel beantwoorde vragen over de financiering en over een starterslening. Wil je zelf ook meer informatie hierover? Je kunt terecht bij Raad op Maat (vragen over hypotheken) of bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (vragen over starterslening).

Omdat de persoonlijke situatie erg bepalend is voor de uitwerking en de cijfers gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, wordt de Powerpoint presentatie van Raad op Maat niet online gezet. Voor vragen kun je hen wel rechtstreeks benaderen via info@raadopmaat.com.