Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Stukken ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 5 - 2017’ vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft op 10 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 5 - 2017’ vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 9 augustus 2018 gedurende zes weken t/m 19 september 2018 digitaal ter inzage.

Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’ vastgesteld en inloopavond op 18 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft op 5 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’ vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’  voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dat is het centrumgebied, binnen de Singel, met uitzondering van de stadshaven. Meer informatie

Ontwerp Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038 vastgesteld

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni 2018 het ontwerp Groenstructuurplan vastgesteld en besloten het stuk in de periode van 13 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage te leggen. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve Groenstructuurplan worden de ingediende zienswijzen betrokken.
Meer informatie