Stukken ter inzage

Vastgestelde verordeningen

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 besloten tot vaststelling van de:

  • Legesverordening 2019 (incl. aangepaste tarieventabel);
  • Verordening hondenbelasting 2019;
  • Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (incl. aangepaste tarieventabel);
  • Verordening op de heffing en invordering marktgelden 2019;
  • Verordening onroerendezaakbelastingen 2019;
  • Verordening precariobelasting 2019 (incl. aangepaste tarieventabel);
  • Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2019;
  • Verordening reinigingsheffingen 2019 (incl. aangepaste tarieventabel);
  • Verordening rioolheffing 2019;
  • Verordening toeristenbelasting 2019.

De stukken liggen per 20 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede tijdens de reguliere openingsuren. Meer informatie