Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Stukken ter inzage

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2017, op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Wvg, heeft besloten gronden aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
Het voorkeursrecht betreft de percelen Karolingersweg 236 (zwembad) en Karolingersweg 234 (Vikinghal), die zijn gelegen in het Bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede 2016.
Meer informatie

Vaststelling Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, gemeente Wijk bij Duurstede 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2017 de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied gewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit met de onderliggende stukken, waaronder de omgevingsvisie en de beantwoording van de inspraak ligt vanaf 15 juni 2017 voor iedereen nu ook ter inzage in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. 
Meer informatie

Ontwerp-bestemmingsplan “Herstructurering Wijkcentrum De Horden"

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herstructurering Wijkcentrum De Horden’ met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt (zaaknummer 20674). Meer informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede bij besluit van 23 mei 2017, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, heeft besloten, gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het voorkeursrecht betreft de percelen Karolingersweg 236 (zwembad) en Karolingersweg 234 (Vikinghal) die zijn gelegen in het Bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede 2016 en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende lijst. Meer informatie

Verkeersmaatregelen rotonde Boterslootweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten de verkeersmaatregelen vast te stellen, die behoren bij de aanleg van de rotonde Boterslootweg/Hordenweg. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor het regelen van de voorrang op de rotonde, zowel voor fietsers als voor autoverkeer. Het besluit is op 3 mei 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant. Het verkeersbesluit ligt vanaf 3 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente. Meer informatie

Kennisgeving beschikking van de Provincie Utrecht

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Provincie Utrecht, gecoördineerde kennisgeving op grond van de definitieve-omgevingsvergunning en de definitieve-waterwetvergunning Stichting Groene Energie Krommerijn & Heuvelrug, Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6-8 in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede. Meer informatie

Bestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 7 maart 2016 het bestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’ vastgesteld. Meer informatie

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten een ontheffing Hogere Waarden af te geven op grond van art 110a lid 1 van de Wet geluidhinder voor de realisatie van een woning op de eerste verdieping van Steenstraat 2. Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017' - Zaaknummer 6568

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017’ met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. Meer informatie