Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Stukken ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’ vastgesteld en inloopavond op 18 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft op 5 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’ vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’  voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dat is het centrumgebied, binnen de Singel, met uitzondering van de stadshaven. Meer informatie

Ontwerp Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038 vastgesteld

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni 2018 het ontwerp Groenstructuurplan vastgesteld en besloten het stuk in de periode van 13 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage te leggen. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve Groenstructuurplan worden de ingediende zienswijzen betrokken.
Meer informatie