Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ontwerp-bestemmingsplan “Herstructurering Wijkcentrum De Horden”

Zaaknummer 20674

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herstructurering Wijkcentrum De Horden’ met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herstructurering van de sporthal/snackbar met de daaraan gebouwde winkelruimten, op de hoek Sluishoofd/Zeeuwse Steen te Wijk bij Duurstede, naar nieuwe winkelruimten en woningen In totaal worden 56 appartementen en 8 rijwoningen mogelijk gemaakt. De bestaande winkelruimten aan de sporthal kunnen in de nieuwbouw terugkomen en daaraan wordt circa 300m2 winkelruimte toegevoegd.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 20674) worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Jan-Willem van den Bovenkamp of Jan Veenstra, telefoonnummer: 0343-595 595. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.