Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017’- Zaaknummer 6568

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017’ met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen.

Het ‘verzamelplan’ omvat 33 los van elkaar staande locaties in het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de volgende 10 gevallen betreft het een nieuwe ontwikkeling:

1. Caspargauw tegenover 1, Cothen (sloop en herbouw elders op het perceel van een schapenschuur);
2. Lekdijk West 16, Wijk bij Duurstede (mogelijk maken van paardencoaching binnen bestaande paardenstal en paddock);
3. Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11, Wijk bij Duurstede (omvormen van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning binnen een spuitzone);
4. Ossenwaard 2D, Cothen (mogelijk maken nieuw gebouw voor ‘driestroomhuis’); 
5. Nachtdijk 1, Cothen (ingebruikname hooiberg als huiskamer en logeerkamers);
6. Wijkersloot 21, Wijk bij Duurstede (mogelijk maken de camping het gehele jaar open te houden);
7. Aalswaard 50, Wijk bij Duurstede (uitbreiding jachthaven WSV Rijn & Lek met 60 ligplaatsen en bijbehorend parkeerterrein);
8. Gooyerdijk 43, Langbroek (uitruil van functies binnen bestaande gebouwen op het landgoed);
9. Dijksingel 1A, Wijk bij Duurstede (mogelijk maken het gebouw te gebruiken als bed & breakfast);
10. Graaf van Lynden van Sandenburgweg 12, Cothen (uitbreiding bedrijfsbestemming ten behoeve van legalisering van de bestaande situatie).

De overige 23 gevallen betreffen ambtshalve aanpassingen. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied 2015. Deze aanpassingen zijn het gevolg van:

  • onjuistheden of gebreken geconstateerd in het bestemmingsplan Buitengebied 2015;
  • uitkomsten van legalisatie- of handhavingstrajecten;
  • verleende omgevingsvergunningen waarvan de inhoud in het bestemmingsplan verankerd moet worden.

Het verzamelplan heeft enkel betrekking op de 33 locaties. Voor de rest van het buitengebied blijft het bestemmingsplan Buitengebied 2015 van kracht. Voor alle 33 wijzigingen bevat het verzamelplan uitleg en een ruimtelijke onderbouwing.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 6568) worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met  Erik Uittenbroek van het team Leefomgeving, telefoonnummer: 0343-595 595. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.