Toegankelijkheidsverklaring digitale dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de samenleving. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt, autistisch of laaggeletterd. En deze groep groeit. Ook het aantal ouderen groeit. Er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Gemeente Wijk bij Duurstede streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ .

Websites gemeente Wijk bij Duurstede

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de gemeente Wijk bij Duurstede.  

De links waarop de inhoud van de website van de gemeente Wijk bij Duurstede te vinden is:

De huidige website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Gemeente Wijk bij Duurstede gaat over op een nieuw design en een ander content management systeem (websitesoftware). Naar verwachting is de doorontwikkeling van onze website gereed op 15 juni 2021, waarna de website gecontroleerd wordt op toegankelijkheid. Met de bouw van de website houden wij natuurlijk rekening met de toegankelijkheidseisen.

Het hoofdomein wordt dagelijks getoetst door Siteimprove op o.a. toegankelijkheid.

Subdomeinen en andere domeinen die tot gemeentelijke informatie behoren:

  • https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/zonnevelden/. Deze website zal getoetst worden op toegankelijkheid. Afhankelijk van de resultaten stellen wij een plan op met de leverancier om deze website toegankelijk te maken.
  • https://www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl/. Deze website voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Deze website blijft online tot eind mei 2021 waarna de projectwebsite niet meer nodig is. Informatie over de Omgevingsvisie staat vanaf dat moment op de hoofdwebsite www.wijkbijduurstede.nl.
  • https://wijkvernieuwt.nl/ Deze website voldoet volgens de leverancier aan de toegankelijkheidseisen.
  • https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/dashboard (raadsinformatie). Notubiz geeft aan in september 2020 voor 80% te voldoen aan de richtlijnen. 20% betreft slechts kleine aanpassingen. Binnen enkele weken voldoet Notubiz aan de toegankelijkheidseisen.
  • In oktober 2020 krijgt gemeente Wijk bij Duurstede een externe website voor vacatures/werken bij de gemeente. Deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen en de url wordt, zodra deze online beschikbaar is, toegevoegd aan deze lijst.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ staat op de website van Officiële bekendmakingen.nl. 

Formulieren

Op de website wijkbijduurstede.nl kunt u doorklikken naar formulieren die gemaakt zijn in Zaaksysteem. Deze formulieren zijn toegankelijk. Tot op heden voldoet Zaaksysteem aan de WCAG richtlijnen. Zaaksysteem.nl voert in het 4e kwartaal een extra toegankelijkheidscheck uit en zal eventuele bevindingen oplossen. Dit project zal uiterlijk 31-12-2020 klaar zijn.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren op onze website? Neem dan contact op met de gemeente Wijk bij Duurstede via 0343-595 595.

Afspraak maken

U kunt online een afspraak maken voor de dienstverlening aan de balie. De gemeente en de leverancier werken op dit moment aan een plan voor het toegankelijk maken van de afsprakenmodule.

Wilt u een afspraak maken en lukt het niet online? Maak de afspraak telefonisch en bel met de gemeente via 0343-595 595.

Nalevingsstatus

Gemeente Wijk bij Duurstede verklaart dat maatregelen genomen worden om de website te laten voldoen aan het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.  

Deze verklaring is opgesteld op 15-09-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Wijk bij Duurstede: Judith de Jonge, gemeentesecretaris.

Toelichting op de nalevingsstatus

Hier leggen wij uit waarom de website van de gemeente Wijk bij Duurstede nu nog niet aan de in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ gestelde eisen voldoet.

PDF-gebruik

We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar door de aard van ons werk is dit niet altijd mogelijk. PDF's worden volgens de toegankelijkheidsstandaard PDF/A gepubliceerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • PDF's die dienen als voorbeeld van een brochure, folder, banier, enzovoort. Deze PDF's zijn geen informatiedragers in die zin dat ze informatie bevatten die ook al op de website staat vermeld.
  • PDF's die door derden zijn aangeleverd.

Wij checken de huidige PDF’s op onze website en proberen deze zoveel mogelijk om te zetten naar webpagina’s.

Websites scannen op toegankelijkheid

Gemeente Wijk bij Duurstede laat haar websites scannen en toetsen op digitale toegankelijkheid. Deze bevindingen worden gedeeld met de betrokken leveranciers. In goed overleg wordt bepaald welke acties nodig zijn om de websites in toegankelijkheid te verbeteren. Een en ander is afhankelijk van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden en of het binnen de planning van de leveranciers past.

Duidelijke taal

Gemeente Wijk bij Duurstede hecht veel waarde aan duidelijke communicatie naar onze inwoners. Daarom controleren wij steeds of webpagina’s op www.wijkbijduurstede.nl voldoen aan de richtlijnen voor helder schrijven. Op onze webpagina kunnen bezoekers meer lezen over duidelijke taal.

Alle ambtenaren van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben de beschikking over de tool ‘Klinkende Taal’ in zowel Word als in het e-mailprogramma Outlook. Zijn zinnen te lang? Gebruiken we moeilijke woorden of lijdende vormen? Schrijven we lange alinea’s of maken we taal- en stijlfouten? Klinkende Taal streept aan in onze teksten wat er beter kan. En geeft alternatieven waarmee we onze teksten direct verbeteren. Klinkende Taal zorgt dat onze teksten het juiste taalniveau hebben zodat iedereen onze teksten begrijpt.

SiteImprove

De gemeente Wijk bij Duurstede werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening door continue monitoren en verbeteren van de website. SiteImprove is een tool die ons helpt om knelpunten -ook op het gebied van toegankelijkheid- in kaart te brengen en op te lossen.

Heeft u vragen?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via e-mail met het team Communicatie via e-mail: communicatie@wijkbijduurstede.nl