Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

ToekomstBlik

Beste inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners,

Maar liefst meer dan 1.200 mensen hebben de vragenlijst Toekomstblik ingevuld. We zijn enorm blij met deze respons. Ik wil iedereen, ook namens de raad, hartelijk danken voor deze betrokkenheid!

De verwerking van de resultaten is direct van start gegaan. Ik zou graag al een tipje van de sluier op willen lichten, maar daarvoor is het echt te vroeg.

De raad zal op 21 november 2017 in een voorbespreking het gesprek voeren over de uitkomsten van het onderzoek. Op 12 december is de besluitvorming gepland. Ik nodig u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Met vriendelijke groet, 

Tjapko Poppens
burgemeester 

P.S. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hester Niemantsverdriet (tel. 595 685 of 
e-mail hniemantsverdriet@wijkbijduurstede.nl).

Achtergrond Toekomstblik

Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede wil een blik op de toekomst werpen. Uw ideeën, meningen en zorgen zijn hierbij belangrijk.

Vóór de zomer hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners met ons en elkaar gepraat over de toekomst van Wijk bij Duurstede. Daarnaast hebben we uit verschillende bronnen informatie verzameld over hoe Wijk bij Duurstede er nu uitziet en over wat de toekomst ons brengt. Op basis hiervan hebben wij een aantal denkrichtingen/ keuzes voor de toekomst gemaakt. Wij hebben u gevraagd wat u van deze keuzes vindt! Wij zijn blij dat veel mensen de vragenlijst hebben ingevuld. 

Familie Toekomstblik

Burgerpeiling

Recent heeft de gemeente een Burgerpeiling uitgevoerd. Deze Burgerpeiling ging over de beleving van de dienstverlening door de gemeente op dit moment. De Toekomstblik gaat over keuzes die de toekomst van Wijk bij Duurstede richting geven.

Toekomstblik