Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

ToekomstBlik

Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede wil met het traject ToekomstBlik letterlijk een blik in de toekomst werpen. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. We doen niet aan waarzeggerij, maar willen wel zo goed mogelijk weten wat er op ons afkomt. Zodat we nu kunnen (bij) sturen en de toekomst ons niet zomaar overkomt. Onze kinderen willen we ook een fijne plek bieden om te wonen, te werken en te leven. We willen weten wat voor u belangrijk is en wat minder belangrijk. Nu en later.

ToekomstBlik

Onlangs hebben raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gesproken over de toekomst van Wijk bij Duurstede

In de bijeenkomsten stonden twee vragen centraal ‘wat is eigen aan Cothen/Langbroek/Wijk?’ en ‘wat moet behouden worden of juist veranderen?’. Vervolgens is er doorgesproken aan de hand van zes trends.

Graag delen wij in het kort met u de eerste bevindingen.

1. Wat maakt Langbroek Langbroek, Wijk Wijk en Cothen Cothen?

  • De ligging: mooie omgeving, maar geïsoleerd
  • Cultuur en historie
  • Mentaliteit van de inwoners: saamhorigheid (wel versplinterd!) en eigenwijks

2. Wat moet behouden worden/ wat moet anders?

De dingen die Langbroek, Wijk en Cothen eigen maken (hierboven genoemd) wil men graag behouden.

 Wat men anders wil zien:

  • De ontsluiting: bereikbaarheid, maar ook parkeren, verkeersveiligheid
  • Meer aandacht voor toerisme, maar het moet geen Volendam worden
  • Ondernemers zien graag meer vrijheid en minder regels
  • Wijk moet rekening houden met vergrijzing: voorzieningen om jongeren te behouden en voorzieningen voor ouderen.

3. Trends

  • Inwoners worden vooral aangesproken door de trends samenredzaamheid en circulaire economie. Van oudsher is Wijk vrij zelfvoorzienend door de geïsoleerde ligging. De overheid kan dit nog meer stimuleren.
  • Ook de polarisering wordt duidelijk herkend, onder andere door de vergrijzing.
  • De andere trends zijn minder zichtbaar voor de inwoners. 

Iedere avond is gevraagd om de waardering voor de gemeente (werk-/leefomgeving) ook in een cijfer uit te drukken. Gemiddeld was deze beoordeling: door ondernemers/maatschappelijke partners een 7, door inwoners Langbroek een 8- , door inwoners Wijk bij Duurstede een 8+ en door de inwoners van Cothen een 8.5.

Debatten Revius

Deze gesprekken vormden één stap in het proces om te komen tot een Toekomstblik.  De aftrap voor deze stap was al eerder gegeven met een tweetal debatten met scholieren op het Revius.
Zij noemden veiligheid en rust als pluspunten. Maar ook de sportfaciliteiten en snelle bus verbinding zorgen ervoor dat de scholieren na hun studie weer in Wijk zouden willen wonen. Voldoende betaalbare woningen zijn dan wel van belang. Bovendien zou het leuk zijn als er meer activiteiten en evenementen voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar worden georganiseerd. Een plek waar deze leeftijdscategorie kan samen komen zal een goede aanwinst zijn voor Wijk bij Duurstede. Over het algemeen gaven de scholieren Wijk een 4.5 (waarbij 1 zeer laag en 5 zeer hoog was).

Vervolg

De input van deze avonden en de debatten in het Revius leggen we naast de informatie die we eerder al hebben verzameld uit interne Sterkte/Zwakte-analyses, cijfermatige informatie over Wijk bij Duurstede, interviews, maar ook onderzoeken en rapporten die door allerlei organisaties zijn uitgebracht over de toekomst en wat die ons brengt.

Met een aantal ambassadeurs Toekomstblik van de raad hebben we hieruit inmiddels een eerste beeld gefilterd voor welke opgaven en uitdagingen we waarschijnlijk staan. Dit hebben we gevat in thema’s. 
De zomerperiode gebruiken we om dit nog verder te verdiepen en om te onderzoeken of zich een gewenste richting ontvouwt. Deze denkrichting(en) bespreken we met de raad in een themasessie begin september. In de periode daarna bent u weer aan zet. We leggen deze denkrichting(en) namelijk graag aan de Wijkse inwoners en ondernemers voor  met de vraag in hoeverre u zich in de richting(en) kan vinden.  Dit doen we dus na de raadsbijeenkomst in september. Misschien had  u zich al aangemeld voor dit onderzoek (oorspronkelijk gepland in juli)? Uw aanmelding staat nog en in september ontvangt u meer informatie. Had u zich nog niet aangemeld? Dat kan uiteraard nog. U kunt zich hier nog voor opgeven.

Pas na deze stap zal de raad een besluit nemen welke richting(en) voor Wijk bij Duurstede gekozen wordt.

Wij willen de deelnemers aan de gesprekken over de toekomst van Wijk bij Duurstede hartelijk danken voor hun bijdrage!