De kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij de Kiesraad (het centraal stembureau). Op deze kandidatenlijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen.