De stempas

  • Heeft u de Nederlandse nationaliteit? U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op uw adres de stempas.
  • Met een stempas mag u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
  • Stemmen in een andere gemeente? Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.
  • U neemt de stempas of kiezerspas op de dag van de verkiezing mee naar het stembureau.
  • Bij het stemmen neemt u ook een identiteitsbewijs mee. Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
  • Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen? U kunt er dan voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen. Die gevolmachtigde mag ook in een andere gemeente wonen.