Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Visie bestemmingsplan Binnenstad

Visie bestemmingsplan Binnenstad (Nota van uitgangspunten) Wijk bij Duurstede vastgesteld

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 23 mei 2017 de ‘visie bestemmingsplan Binnenstad’ vastgesteld. De ‘visie bestemmingsplan Binnenstad’ is opgesteld als nota van uitgangspunten om een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad op te kunnen stellen.
De visie heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Singel, de Veerweg en de Dijksingel. De Stadshaven valt buiten het plangebied.

De visie sluit aan op het in 2013 vastgestelde Horecabeleid (gebiedsgerichte strategieën voor horeca-activiteiten), de Structuurvisie Detailhandel 2013, en de in 2016 vastgestelde visie Stadspromotie. De visie bestemmingsplan Binnenstad maakt meer functies in de Oeverstraat mogelijk om een aantrekkelijke verbinding van het havengebied met het centrum te stimuleren. De visie gaat uit van een andere opzet voor de horeca in de binnenstad, waarbij per gebied een categorie horeca planologisch mogelijk wordt gemaakt. De uitgangspunten van de visie zullen worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor de Binnenstad van Wijk bij Duurstede.

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft een visie voor de binnenstad opgesteld

Als aanzet voor deze visie is in september en oktober 2016 een online-enquête over de binnenstad van Wijk bij Duurstede gehouden. 92 personen hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn verwerkt. Vrijwel alle deelnemers ervaren de evenementen in de binnenstad als positief. Evenementen dragen bij aan de levendigheid van de binnenstad. Van ruim 80% mogen er meer evenementen worden georganiseerd. Ook het historische karakter en de levendigheid van de binnenstad met verschillende horeca, winkels en galerieën worden positief ervaren. De Markt en de Grote Kerk worden als mooiste plek aangegeven. Het Walplantsoen kreeg de laagste waardering.

Minder positieve punten aan de binnenstad vindt men de verkeersdoorstroming, het tekort aan parkeerplaatsen, straatvuil en achterstallig onderhoud. Er mag meer groen in de stad komen.  En voor de voetganger kan er ook een en ander verbeterd worden. Een duidelijk wens is een autoluwe binnenstad.

De Markt in Wijk bij Duurstede