Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan “Binnenstad 2018” met ingang van 11 januari 2018 gedurende vier weken ter inzage ligt. Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dat is het centrumgebied, binnen de Singel, met uitzondering van de Stadshaven. Deze aankondiging is tevens een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen, onder vermelding van zaaknummer 20330, worden gericht aan het college, t.a.v. team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw Hortense van Lange of een van de collega’s van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595. De ingebrachte inspraakreacties worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Inloopavond 15 januari 2018

Over het voorontwerpplan wordt een inloopavond georganiseerd in het Huis van de Gemeente in Wijk bij Duurstede op 15 januari 2018. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur vrijblijvend binnenlopen, het plan bekijken en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Raadplegen van de stukken

Het voorontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via de volgende website van Ruimtelijke plannen