Wijk bij Duurstede zoekt een nieuwe burgemeester

Update 20-09-2019

Deze maanden worden er volop stappen gezet om te komen tot een nieuwe burgemeester. Zodra er meer nieuws te melden is, wordt dat op dit deel van onze website geplaatst.

Update 12-07-2019

Aantal kandidaten burgemeestersvacature Wijk bij Duurstede bekend

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben 34 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 21 vrouwen en 13 mannen. Onder de sollicitanten bevinden zich 16 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur. Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (13), CDA (5), D66 (5), GroenLinks (4), PvdA (4), ChristenUnie (1). Daarnaast is een kandidaat lid van twee politieke partijen en een kandidaat is geen lid van een politieke partij.

Selectie

Na het zomerreces spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting in december plaatsvinden.

De gemeente Wijk bij Duurstede zoekt een nieuwe burgemeester

Een man/vrouw die het beste bij onze Eigenwijkse gemeente past

Onze inwoners konden via onze website aangeven welke kwaliteiten en eigenschappen de nieuwe burgemeester volgens hen moet hebben. Inmiddels is dankzij het meedenken door de inwoners, gemeenteraad, het college en de ambtenaren een profielschets voor de nieuwe burgemeester van Wijk bij Duurstede opgesteld.

Wat vinden onze inwoners?

426  inwoners hebben mee gedaan.

 • De inwoners van Wijk bij Duurstede zoeken een burgemeester met een informele houding. Dit punt vinden zij heel belangrijk.
 • Daarnaast zoeken zij een burgemeester die bij evenementen zichtbaar aanwezig is en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en het bedrijfsleven.
 • Verder hebben inwoners een lichte voorkeur voor een enthousiaste vernieuwer en een burgemeester die optreedt als burgervader/-moeder. Dit blijkt ook uit de antwoorden op de open vragen. 
 • Inwoners zoeken een betrokken burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden. De nieuwe burgemeester staat dicht bij de burger en is bij voorkeur een vrouw.

Profielschets

De uitslag van de inwoners is overgedragen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die heeft de antwoorden van de inwoners verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat beschreven door de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners wat voor burgemeester Wijk bij Duurstede zoekt en wat de (eigen)Wijkse context is.

Op 18 juni wordt de Profielschets (met bijlagen) met de Commissaris van de Koning besproken en daarna door de gemeenteraad vastgesteld. Ook wordt dan de verordening en de bemensing van de vertrouwenscommissie Wijk bij Duurstede 2019 vastgesteld.

Vervolg van de procedure om tot een nieuwe burgemeester voor Wijk bij Duurstede te komen

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraad, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

De vertrouwenscommissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad. De commissie bestaat uit zeven raadsleden. Voorzitter van de vertrouwenscommissie is Rob Willems (GroenLinks). De griffier en de gemeentesecretaris zijn benoemd als eerste en tweede secretaris, wethouder Wil Kosterman is benoemd als adviseur van de commissie.

Zo ziet de procedure er op hoofdlijnen uit:

 • De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op.
 • De gemeenteraad bespreekt de profielschets met de commissaris van de Koning in een speciale raadsvergadering (op 18 juni 2019).
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. De door de gemeenteraad opgestelde profielschets maakt onderdeel uit van de vacature (19 juni 2019).
 • Sollicitanten schrijven een brief.
 • De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
 • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.
 • De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten (najaar 2019).
 • De gemeenteraad beveelt in een extra besloten raadsvergadering een kandidaat aan (najaar 2019). Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekendgemaakt.
 • De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
 • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente (naar verwachting eind 2019).