Marijke van Elsas-Hodes

Foto van Marijke van Elsas-Hodes

Marijke van Elsas-Hodes werkt sinds 1983 bij Scouting Nederland. Zij is al jaren de drijvende kracht achter vernieuwingen van de vereniging en zorgt ervoor dat Scouting Nederland meeloopt of zelfs vooroploopt in maatschappelijke trends. In 2010 daalde het ledenaantal van Scouting Nederland geleidelijk. Mevrouw Van Elsas ontwikkelde als projectcoördinator de methodiek groepsontwikkeling waarbij een combinatie van inzicht in (harde) cijfermatige ledencijfers, gecombineerd met een begeleid coachingstraject zorgde voor een hogere kwaliteit van groepen op het gebied van programma, vrijwilligers, besturen, accommodaties en financiën.

In deze methodiek is gebruik gemaakt van de methode van waarderend werken. Het project groepsontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de ledendaling omgezet is in een ledengroei.

Daarnaast is door de wijze van coaching, de relatie tussen groepen, regio’s en de landelijke organisatie versterkt. Diverse andere landelijke organisaties hebben interesse getoond in deze ontwikkelde methodiek en is er nauw samengewerkt met onder andere de KNVB, de vereniging NOV (Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) en De Nederlandse Associatie. Hierbij had Scouting Nederland, door de inzet van mevrouw Van Elsas, een pionierspositie in verenigingsland.

In 2015 heeft Scouting Nederland een nieuwe toekomstvisie opgesteld, #Scouting 2025. Mevrouw Van Elsas heeft hiervoor een participatieproces ontworpen via de methode deep democracy. Dit was in de verenigingswereld een nieuw begrip en een nieuwe manier van aanpak. Haar aanpak is een inspiratiebron geweest voor veel verenigingen. Via diverse bijeenkomsten heeft zij tientallen verenigingen weten te motiveren om binnen hun eigen vereniging ook aan de slag te gaan met de aanpak van deep democracy. Dit zorgde bij meerdere verenigingen dat er voor allerlei zaken meer en beter draagvlak kwam dan daarvoor het geval was. Met haar aanpak en persoonlijkheid heeft mevrouw Van Elsas meerdere branche- en beroepsorganisaties weten te bewegen.